library_books Nabava specijalnog vatrogasnog vozila (PICK-UP) sa visokotlačnim modulom

arrow_downward Tražene specifikacije

I PODVOZJE I MOTOR
Bruto masa punog vozila (sa tekućinom): max. 3.500 kg
Kabina: srednja, 2 + 3 osobe
Pogon: min. 4x4
Godište: min. 2011.
Kilometraža: maksimalno 220.000 kilometara (dokaz servisna knjiga i slika
kilometraže)
Međuosovinski razmak: min. 3.100 mm do max. 4000 mm
Broj osovina: dvije osovine
Motor (norma): minimalno EURO 5
Gorivo: dizel
Radna zapremina motora:min. 2.400 ccm3
Snaga motora: min. 140-200 KW
Mjenjač ručni: min. 5 brzina
Tip mjenjača: mehanika/manualni
Dimenzije vozila: širina minimalno 1.850 mm/maksimalno 2.000 mm
dužina minimalno 5.100mm/maksimalno 5.300mm
visina minimalno 1.700mm/maksimalno 2.000mm
Sjedala sa naslonima i sigurnosnim pojasevima.
Sjedalo vozača podesivo po visini i dubini sa zračnim jastukom.
Električni retrovizori, minimalno bočni 2x.
II NADOGRADNJA VOZILA
Nadogradnja vozila mora biti nova, modularne izvedbe, smještena iza kabine vozila, gdje je
elastično smješten rezervoar sredstva za gašenje (spremnik vode 350-400 lit.), tj. modularna
nadogradnja u kojem je smještena vatrogasna oprema sa pokrovom od cerade, izvedena
minimalno od 3 dijela i to rezervoar vode, nosač pumpe i spremnik za vatrogasnu opremu
postavljenu iznad rezervoara i pumpe.
Dimenzije spremnika: dužina: 1.500- 1.600 mm
širina: 1.400- 1.500 mm
visina: 600- 900 mm
Zapremina spremišta je dovoljna da se u njemu smjesti sva vatrogasno-spasilačka oprema
za dva člana posade.
Nadogradnja vozila pod punim opterećenjem mora biti tako dizajnirana da je u skladu
s dopuštenim opterećenjem prednje i zadnje osovine kao i optimalno raspoređenim
težišta masa.
Rezervoar vode 350-400 lit. iza kabine, po širini da prati oblik tovarnog prostora,
da prelazi preko unutrašnjih blatobrana, te najviša točka mora biti u ravnini bočnih
stranica tovarnog prostora.
Rezervoar za vodu, kapaciteta 350-400 litara, je izrađen od poliestera mase otporne na
UV zračenje, dimenzija prilagođenih obliku nadogradnje vozila - pravokutnog oblika sa
valobranom obojen smješten u prednjem tovarnom dijelu vozila iza kabine. Rezervoar
pričvršćen za tovarni dio vozila na gumenom kompenzatoru sa 4 točke stezanja.
Rezervoar treba da je opremljen priključkom „C“ za punjenje vodom. Rezervoar poseduje
nivokaz – pokazivač nivoa vode, prelivni i ispustni priključak za vodu. Rezervoar i
agregatna pumpa povezana sa fleksibilnim crijevom preko priključka za usis na pumpi i
rezervoaru. Pored rezervoara za vodu, postavljen kanister za pjenilo zapremine 20 litara
koji je povezan sa mješačem agregatne pumpe.
Upravljanje i posluživanje
Elementi za posluživanje sustava za gašenje trebaju se nalaziti u prostoru pumpe.
Stanje sustava se pokazuje pomoću kontrolnih lampica.
Osvjetljenje
Osvjetljenje prostora za opremu treba da se uključuje automatski putem magnetskih
prekidača.
Raspored osvjetljenja mora biti izveden na sljedeći način:
- LED krovno osvjetljenje integrirano u krovnu blendu, prekidač u upravljačkoj ploči
pumpe 1x
- LED osvjetljenje svih prostora za opremu i prostora pumpe, uključenje/isključenje
beskontaktnim prekidačima 1x
Signalni sustav
Raspored signalnog sustava mora biti izveden na sljedeći način:
- Elektronski signalni sustav, plave boje 1x
- Elektronski signalni sustav (3-tonski) 1x
Kontrolni uređaji
Raspored kontrolnih uređaja mora biti izveden na sljedeći način:
- Kontrolna lampica za signalni sustav i sirenu 1x
Natpisi:
- logotip naručitelja na vratima (naručitelj dostavlja pripremu u odgovarajućoj elektronskoj
verziji)
- logotip, bočno lijevo i desno, prema dogovoru sa naručiteljem
- kabina i nadogradnja mora biti oblijepljena reflektirajućom folijom visoke kakvoće, prema
propisu za cestovna vozila
Lakiranje
Lakiranje vozila mora biti izvedeno po sljedećim normama:
Cjelokupno lakiranje vozila: lakiranje u crveno RAL 3000 1x
Lakiranje kabine: crvena boja, RAL 3000 (MB) 1x
Lakiranje nadogradnje: lakiranje (struktur) 1x
Alat i pribor
Za održavanje treba biti priložen sljedeći alat:
-dizalica sa pripadajućim polugama
- montažna poluga
- torba s alatom
III POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uz vozilo je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- Uputa za rukovanje pumpom, na jednom od službenih jezika u BIH
- Uputa za održavanje nadgradnje, na jednom od službenih jezika u BIH
- Lista rezervnih dijelova za podvozje, na jednom od službenih jezika u BIH
-Lista rezervnih dijelova za nadgradnju, na jednom od službenih jezika u BIH
- Atest za vozilo - homologacija
- Atesti za pumpu
- Atesti za rezervoar vode
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA PUMPU VISOKOG PRITISKA ZA
GAŠENJE ŠUMSKIH POŽARA, TE POŽARA U ZATVORENIM
PROSTORIJAMA I PRI SAOBRAĆAJNIM INTERVENCIJAMA
Dimenzije maksimalno 980 x 560 x 560 mm
ram od pocinčanih cijevi u kojem je smještena pumpa, motor koji je pogoni, te vitlo sa
crijevom koji ne smije da bude veći od zadanih dimenzija, a ispod rama se moraju nalaziti
gumeni podlošci koji imaju i svrhu amortizacije same pumpe pri radu ali i pri transportu
na samom vatrogasnom vozilu.
Težina max. 138 kg
2 cilindricni, 4-taktni benzinski motor
minimalne snage 13,2 kW
čelični benzinski kanistar od minimalno 5 litara
Elaktrični starter obvezan (uz rezervno dopunsko paljenje na uze) uz akumulator
12V/44 Ah sa vibracionim sigurnosnim sustavom.
Instrument tabla sa dozatorom za pjenu, manometrom za pritisak
Troklipna pumpa sa protokom vode minimalno 23 lit./min. pri 250 bara Max. radni
pritisak pumpe 260 bar
Ugrađeni termo ventil koji se aktivira pri temperaturi vode iznad 60 stepeni, radi zaštite
same vodene pumpe
keramički klipovi pumpe, radi što dugotrajnijeg rada i korištenja pumpe u ekstremnim
situacijama
Pokazivač radnog pritiska
Crijevo visokog pritiska od 60 metara
Crijevo otporno i savitljivo od max. 390 g/m
Crijevo mora imati minimalni pritisak pucanja od 1750 bara (7 puta veći od radnog
pritiska)
Serijski ugrađen mješač 3% pjenila
Triplex mlaznica koja proizvodi pjenu, mlaz i vodeni sprej
Dodatna mlaznica za šumske požare sa četiri različita mlaza, minimalno protoka od
20lit./min
Tank za vodu od kompozitnih materijala (termoplastike otporne na udarce, sa valnim
pregrdama, oduškom, te filterom preko kojeg se može puniti voda)
Zapremina tanka min. 350 litara
Rupe na vrhu rama za podizanje pumpe pomoću lanaca
Ram pumpe u crvenoj ili sivoj boji
Montaža pumpe, tanka za vodu sa potrebnim držačima na vozilu, te ispitivanje pumpe sa
potrebnim atestima od strane proizvođača ili ovlaštenog distributera. Certifikat za klasu
požara A i B prema normi DIN EN 2 po odobrenju EU P3-1/01 Autorizacija proizvođača
pumpi ili ovlaštenog distributera koji ima ekskluzivni ugovor sa proizvođačem (potrebno
priložiti ugovor uz autorizaciju) za prodaju pumpi, prodaju originalnih rezervnih dijelova,
te osiguran ovlašteni servis za ponuđenu pumpu u trajanju od najmanje 5 godina na teritoriji
BIH.
Jamstvo na pumpu i tank za vodu minimalno 12 mjeseci.
Obuka svih vatrogasaca na mjestu isporuke, te praktičan rad uz certificiranog
(od strane proizvođača) vatrogasnog instruktora u trajanju od minimalno 5 radnih sati.
Certifikat od strane proizvođača za svakog vatrogasca nakon završene obuke i
praktičnog rada sa pumpom, u trajanju od najmanje 2 godine.
Članak 48. Zakona o javnim nabavama (tehnička i profesionalna sposobnost):
b) ponuditelj, ukoliko nije proizvođač pumpi, mora biti ovlašteni distributer i serviser
na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno regionalni distributer istih za pumpe koje
su predmet nabave;
DOKAZI
b) original ili ovjerena kopija ovlaštenja proizvođača, kojim ponuditelj dokazuje da je
ovlašteni distributer i serviser za pumpe na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno
regionalni distributer istih za pumpe koje su predmet nabave.
Pri bilo kakvom kvaru pumpe u garantnom roku, dobivanje na upotrebu zamjenske
pumpe u roku od 24h, dok se ne otkloni kvar na postojećoj pumpi.
01. ISO 9001:2015 - Proizvodnja vatrogasnih vozila i opreme
02. ISO 14001:2015 - Proizvodnja vatrogasnih vozila i opreme
03. ISO 18001:2008 - Proizvodnja vatrogasnih vozila i opreme
Certifikat te katalog gdje se vide tražene specifikacije.
Za svaku stavku iz tehničke specifikacije pumpe je potrebno dostaviti certifikat, tehnički
list (ovjerene preslike originala), te ovlaštenje od proizvođača za prodaju na teritoriji BIH.

library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
7. okt 2021
chevron_right Šifra tendera
57-7-1-80/21
chevron_right Broj vozila
1
chevron_right Vrsta Postupka
Konkurentski zahtjev
chevron_right Faza Postupka
Završen
chevron_right Naziv ugovornog organa
Općina Kiseljak - Općinski načelnik
business Izabrani ponuđač
Kubat Kiseljak
directions_car Vrsta vozila
Vatrogasno
directions_car Vrsta motora
Dizel
directions_car Stanje vozila
Polovno
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Da

attachment Tenderska dokumentacija

TD_57-7-1-80_21.zip