# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
41 error Nabavka terenskog motornog vozila account_balance Nacionalni park Una 18. okt 2021 1 1 business Lada auto Banja Luka 22.200 KM 25.974 KM
42 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Srednja mješovita škola "Žepče" 25. jan 2021 1 0 business Brijest Gračanica 17.600 KM 17.520 KM
43 library_books Nabava električnih vozila (romobil,bicikl,skuter) za potrebe smjenskog osoblja - HE Rama account_balance Elektroprivreda HZHB 15. nov 2021 8 1 business ''AX-SOLING" d.o.o. Grude 10.000 KM 10.000 KM
44 library_books Nabavka priključnog vozila-cisterna account_balance Komus Gračanica 10. jun 2021 1 0 business Agro simeks Bijeljina 8.500 KM 7.264 KM
45 library_books Javna nabavka teretnog motornog vozila account_balance JU Pozorište mladih Sarajevo 29. nov 2021 1 0 business 42.000 KM 0 KM
46 library_books Nabava komunalnog vozila za prikupljanje selektivnog otpada account_balance Komunalno Grude 7. aug 2021 1 0 business 245.000 KM 0 KM
47 library_books Nabavka 5 terenskih vozila account_balance Kantonalna uprava za šumarstvo USK 20. dec 2021 5 0 business 119.658 KM 0 KM
48 library_books Nabavka buldozera putem finansijskog lizinga account_balance Regionalna deponija Mošćanica d.o.o. 14. feb 2022 1 0 business 600.000 KM 0 KM
49 library_books Nabavka i isporuka motornog vozila za potrebe nadzorničke službe Zaštićenog pejzaža "Trebević" (quad 4X4) account_balance Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja 21. maj 2021 1 0 business 15.000 KM 0 KM
50 library_books Nabavka i isporuka robe - Putničkih motornih vozila account_balance Zavod za javno zdravstveno Kantona Sarajevo 20. dec 2021 2 0 business 50.000 KM 0 KM
51 library_books Nabavka kiper kamiona account_balance Rudnik i termoelektrana Ugljevik 23. apr 2021 3 0 business 990.000 KM 0 KM
52 library_books Nabavka mini bagera account_balance Sarajevoputevi dd 17. mar 2021 1 0 business 131.000 KM 0 KM
53 library_books Nabavka motornog vozila za prikupljanje i odvoz kabastog komunalnog otpada account_balance Općina Petrovo 22. mar 2021 1 0 business 64.615 KM 0 KM
54 library_books Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 4. maj 2021 1 0 business Autohit Vogošća 18.675 KM 0 KM
55 library_books Nabavka Putničkog Automobila account_balance Veterinarski fakultet Sarajevo 5. maj 2021 1 0 business 45.000 KM 0 KM
56 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Grad Istočno Sarajevo 11. aug 2021 1 0 business 73.000 KM 0 KM
57 library_books Nabavka rabljenih motornih vozila,putničkih /privrednih account_balance "Komunalac" Gradačac 14. dec 2021 2 0 business 30.000 KM 0 KM
58 library_books Nabavka roba- rabljenih motornih vozila i mehanizacije za potrebe J.P. "RAD" d.o.o. Lukavac account_balance Rad Lukavac 26. nov 2021 1 0 business SV Company Laktaši 6.000 KM 0 KM
59 library_books Nabavka specijalnog sanitetskog vozila account_balance Dom zdravlja Bosanski Petrovac 9. apr 2021 1 0 business 55.556 KM 0 KM
60 error Nabavka terenskog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Kantona Sarajevo 31. jan 2022 1 0 business 61.530 KM 0 KM