# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Specijalno mjerno vozilo - tragač kvara account_balance Elektroprivreda HZHB 2. aug 2021 1 1 business ''AX-SOLING" d.o.o. Grude 600.000 KM 600.000 KM
2 library_books Teretno radno vozilo sa hidrauličnom platformom "autokorpa" account_balance Elektroprivreda HZHB 21. maj 2021 2 1 business MRM export - import d.o.o. 286.000 KM 285.800 KM
3 library_books Nabava teretnih vozila account_balance Hrvatska pošta Mostar 9. aug 2021 8 2 business GUMA M 235.000 KM 234.960 KM
4 library_books Nabavka terenskih vozila account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 15. jun 2021 9 2 business Lada auto Banja Luka 194.440 KM 202.640 KM
5 library_books Nabavka jednog specijalnog vozila sa korpom za održavanje rasvjete i jednog putarskog vozila account_balance Autoputevi Republike Srpske 24. feb 2021 2 1 business Mipex auto RS Banja Luka 200.000 KM 200.000 KM
6 library_books Putničko vozilo - minibus account_balance Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" 2. aug 2021 1 2 business Auto Lijanovići Mostar 168.000 KM 161.800 KM
7 library_books Nabavka vatrogasnog vozila sa opremom account_balance Grad Zvornik 13. maj 2021 1 1 business Mipex auto RS Banja Luka 157.000 KM 157.000 KM
8 library_books Nabava teretnih vozila (Ophodarska vozila) account_balance Ceste Mostar 14. apr 2021 5 1 business "M.R.M." Export-Import d.o.o. Ljubuški 155.000 KM 155.000 KM
9 library_books Motorno vozilo- kombi sa sanitetskim opremanjem vozila account_balance Dom zdravlja Dr. Isak Samokovlija Goražde 5. apr 2021 2 4 business Bunjo Sarajevo 139.000 KM 138.400 KM
10 library_books Vozila LOT 1 - Putnički automobil više srednje klase account_balance Elektroprivreda HZHB 13. maj 2021 1 1 business MRM export - import d.o.o. 133.500 KM 133.323 KM
11 library_books Motorno vozilo za prevoz 10 ili više osoba (minibus 21+1) sjedišta account_balance Ugostiteljski servis Vlade Republike Srpske 18. jun 2021 1 3 business Autokomerc V.S. Banja Luka 120.000 KM 112.300 KM
12 library_books Ugovor o kupoprodaji rovokopača account_balance Park Sarajevo 9. mar 2021 1 1 business TEIKOM BH Ilidža 106.000 KM 106.000 KM
13 library_books Nabavka putničkih motornih vozila putem operativnog lizinga na period do 48 mjeseci account_balance BH Pošta 26. mar 2021 2 1 business Porsche leasing Sarajevo 104.000 KM 103.462 KM
14 library_books Nabava teretnih vozila (Cestarska vozila) account_balance Ceste Mostar 14. apr 2021 2 1 business "M.R.M." Export-Import d.o.o. Ljubuški 100.000 KM 99.980 KM
15 library_books Nabavka vozila za TJ Derventa i TJ Modriča account_balance Elektro Doboj 23. jun 2021 2 1 business Lada auto Banja Luka 99.900 KM 99.900 KM
16 library_books nabavka novih motornih vozila account_balance Dom zdravlja Izudin Mulabećirović-Izo Tešanj 26. maj 2021 2 2 business Marketauto Laktaši 0 KM 81.320 KM
17 library_books Laka teretna dostavna vozila account_balance Elektroprivreda HZHB 21. maj 2021 2 1 business "M.R.M." Export-Import d.o.o. Ljubuški 71.400 KM 71.200 KM
18 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Republička uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske 12. feb 2021 3 2 business Lada auto Banja Luka 63.200 KM 63.195 KM
19 library_books Nabavka sanitetskog vozila sa osnovnom medicinskom opremom account_balance Bolnica Sanski Most 10. sep 2021 1 1 business Pavić-komerc Tuzla 59.000 KM 61.400 KM
20 library_books Nabavka putničkog motornog vozila putem operativnog lizinga na period do 48 mjeseci account_balance BH Pošta 6. jul 2021 1 1 business Porsche leasing Sarajevo 53.000 KM 52.341 KM