# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
121 directions_car Peugeot - 307 Vrhovni sud Republike Srpske Putničko Nije navedeno 66 kW 2003 0 KM Preuzmi dokument
122 directions_car Peugeot - Boxer Vrhovni sud Republike Srpske Kombi Nije navedeno 66 kW 2004 0 KM Preuzmi dokument
123 directions_car Peugeot - Boxer Vrhovni sud Republike Srpske Kombi Nije navedeno 66 kW 2004 0 KM Preuzmi dokument
124 directions_car Peugeot "Komunalac" Tuzla Nije navedeno 51 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
125 directions_car Peugeot - FURGON "Komunalac" Tuzla Kombi Nije navedeno 55 kW 2013 0 KM Preuzmi dokument
126 directions_car Peugeot - Partner Grad Cazin Kombi Dizel 51 kW 1999 0 KM Preuzmi dokument
127 directions_car Peugeot - 206 Veterinarska stanica Cazin Putničko Nije navedeno 50 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
128 directions_car Peugeot - 206 Veterinarska stanica Cazin Putničko Nije navedeno 50 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
129 directions_car Peugeot - 206 Veterinarska stanica Cazin Putničko Nije navedeno 50 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
130 directions_car Peugeot - 508 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Putničko Dizel 2012 0 KM Preuzmi dokument
131 directions_car Peugeot - PARTNER Gradski organ uprave grada Bihaća Putničko Nije navedeno 1868 kW 1999 0 KM Preuzmi dokument
132 directions_car Peugeot - PEUGEOT 206 Grad Bijeljina Putničko Nije navedeno 55 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
133 directions_car Peugeot - PEUGEOT 206 Grad Bijeljina Putničko Nije navedeno 55 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
134 directions_car Peugeot - 301 Gradska uprava Grad Doboj Putničko Dizel 68 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
135 directions_car Peugeot - 301 Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH - IDDEEA BiH Putničko Nije navedeno 73 kW 2016 0 KM Preuzmi dokument
136 directions_car Peugeot - Furgon Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH - IDDEEA BiH Kombi Nije navedeno 73 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
137 directions_car Peugeot - M-1 Općina Srebrenik Putničko Dizel 63 kW 1999 0 KM Preuzmi dokument
138 directions_car Peugeot - Boxer Dom zdravlja Banja Luka Hitna pomoć Nije navedeno 88 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
139 directions_car Peugeot - Boxer Dom zdravlja Banja Luka Hitna pomoć 88 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
140 directions_car Peugeot - Boxer Dom zdravlja "Mladen Stojanović" Laktaši Hitna pomoć 88 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument