# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
1 directions_car FAP - 15 Termoelektrana Tuzla Vatrogasno Dizel 177 kW 1981 192.982 KM Preuzmi dokument
2 directions_car FAP Vodovod Prijedor Kamion Nije navedeno 151 kW 1988 0 KM Preuzmi dokument
3 directions_car FAP - 14/14 Šume Tuzlanskog kantona Kladanj Kamion Nije navedeno 107 kW 1990 0 KM Preuzmi dokument
4 directions_car FAP - 13,14 Grad Istočno Sarajevo Vatrogasno Nije navedeno 106 kW 1982 0 KM Preuzmi dokument
5 directions_car FAP - 19/21 Grad Trebinje Vatrogasno Dizel 2004 0 KM Preuzmi dokument
6 directions_car FAP - 2026 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1976 0 KM Preuzmi dokument
7 directions_car FAP - FAP 1620 BD 10 juli Bosanska Krupa Kamion 0 KM Preuzmi dokument
8 directions_car FAP "Komunalac" Bijeljina Kamion Nije navedeno 106 kW 1987 0 KM Preuzmi dokument
9 directions_car FAP Vlada Brčko distrikta BiH Kamion Dizel 145 kW 1982 0 KM Preuzmi dokument
10 directions_car FAP - 18-21 RB Elektroprenos BiH Kamion Nije navedeno 158 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
11 directions_car FAP Park Sarajevo Kamion Nije navedeno 151 kW 1990 0 KM Preuzmi dokument
12 directions_car FAP - 1414 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 107 kW 1988 0 KM Preuzmi dokument
13 directions_car FAP - FAP 1616 Gradska uprava Grad Doboj Dizel 117 kW 1979 0 KM Preuzmi dokument
14 directions_car FAP - 1800 Grad Istočno Sarajevo Vatrogasno Nije navedeno 132 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
15 directions_car FAP - 14/14 Šume Tuzlanskog kantona Kladanj Kamion Nije navedeno 107 kW 1990 0 KM Preuzmi dokument
16 directions_car FAP - 13 Grad Goražde 145 kW 1976 0 KM Preuzmi dokument
17 directions_car FAP Općina Kalesija Vatrogasno 147 kW 1987 0 KM Preuzmi dokument
18 directions_car FAP - 1616 Općina Brod Kamion Nije navedeno 160 kW 1981 0 KM Preuzmi dokument
19 directions_car FAP - 13 K Komunalne usluge A.D. Prijedor Kamion Nije navedeno 96 kW 1968 0 KM Preuzmi dokument
20 directions_car FAP - 16 20 Komunalne usluge A.D. Prijedor Kamion Nije navedeno 147 kW 1988 0 KM Preuzmi dokument