# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
101 library_books Nabavka teretnog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Živinice 26. okt 2020 1 0 business 15.000 KM 0 KM
102 library_books Nabavka teretnog motornog vozila za sakupljanje, transport i odlaganje komunalnog otpada account_balance JKP Novo Gorazde 24. dec 2020 1 0 business 21.500 KM 0 KM
103 library_books Nabavka vozila za prikupljanje i odvoz smeća account_balance Općina Prnjavor 4. jan 2021 2 0 business 60.000 KM 0 KM
104 library_books Putničko vozilo 2 komada account_balance Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona 19. nov 2020 2 1 business 27.350 KM 0 KM
105 library_books Rabljeno teretno vozilo-putar sa duplom kabinom i otvorenim tovarnim prostorom account_balance 10 juli Bosanska Krupa 11. nov 2020 1 0 business 25.000 KM 0 KM
106 library_books Tender broj: 01-16192-1/20 od 09.11.2020. godine radi nabavke sanitetskih vozila i teretnog kombi furgon vozila za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske account_balance Univerzitetski klinički centar Republike Srpske 22. dec 2020 2 0 business 165.000 KM 0 KM
107 library_books Teretna motorna vozila-rabljena account_balance Komunalno preduzeće Vodovod 24. feb 2020 4 0 business 45.000 KM 0 KM
108 library_books Teretno motorno vozilo-Nakladač account_balance Vitkom Vitez 23. jan 2020 1 0 business 28.000 KM 0 KM
109 library_books Teretno transportno vozilo putar account_balance Javno komunalno preduzeće Trnovo 25. jun 2020 1 0 business 20.826 KM 0 KM