# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
61 library_books Korišteno teretno vozilo za podizanje i odvoz velikih kontejnera (autopodizač) account_balance "Komunalac" Teslić 11. nov 2020 1 0 business 49.999 KM 0 KM
62 library_books Kupovina vozila account_balance Sportski savez općine Cazin 23. jan 2020 1 0 business 49.900 KM 0 KM
63 library_books Nabava rabljenog kamiona za prevoz komunalnog otpada account_balance Jedinstveni općinski organ- oćinski načelnik Žepče 21. jan 2020 1 0 business 50.000 KM 0 KM
64 library_books Nabavka : „ Rabljeno teretno motorno vozilo za prevoz radnika i robe-tip PUTAR 4x4 “ account_balance "Komunalno" za komunalne i uslužne djelatnosti Bosanski Petrovac 13. aug 2020 1 0 business 13.000 KM 0 KM
65 library_books Nabavka Kombi vozila za potrebe JZU Doma zdravlja Sapna account_balance Dom zdravlja Sapna 3. feb 2020 1 0 business 23.950 KM 0 KM
66 library_books Nabavka korištenih terenskih motornih vozila account_balance Budućnost Laktaši 10. aug 2020 2 0 business 15.000 KM 0 KM
67 library_books Nabavka korištenog kombi-busa account_balance Općina Vukosavlje 23. okt 2020 1 0 business 25.641 KM 0 KM
68 library_books Nabavka korištenog putničkog kombi vozila account_balance Poljoprivredno prehrambena škola Prijedor 18. jun 2020 1 0 business 15.000 KM 0 KM
69 library_books Nabavka korištenog putničkog motornog vozila account_balance Centar za razvoj poljoprivrede i sela 26. okt 2020 1 0 business 43.000 KM 0 KM
70 library_books Nabavka korištenog teretnog vozila account_balance "Ilidža" Ilidža 28. feb 2020 1 0 business 32.000 KM 0 KM
71 library_books Nabavka korištenog teretnog vozila- autosmećara account_balance JKUP "Čistoća" Bugojno 19. jun 2020 1 0 business 47.000 KM 0 KM
72 library_books Nabavka korištenog teretnog vozila za odvoz smeća account_balance K.P. ''Komunalac'' A.D. Srbac 22. dec 2020 1 0 business 20.000 KM 0 KM
73 library_books Nabavka korištenog teretnog vozila za odvoz smeća (autopodizač 5-7 m3) account_balance Čistoća i zelenilo Jajce 11. jan 2021 1 0 business 49.500 KM 0 KM
74 library_books Nabavka mini busa za vanlinijski prevoz učenika account_balance "Prva osnovna škola" Bosanska Krupa 16. sep 2020 1 0 business 12.450 KM 0 KM
75 library_books Nabavka minibusa za potrebe JU OŠ "Todorovo" account_balance JU OŠ "Todorovo" 4. jun 2020 1 0 business 42.700 KM 0 KM
76 library_books Nabavka motornog vozila za potrebe JU"dječiji vrtići-Ciciban" Mostar account_balance Dječiji Vrtići Ciciban Mostar 20. mar 2020 1 0 business 17.000 KM 0 KM
77 library_books Nabavka motornog vozila za prikupljanje i odvoz kabastog komunalnog otpada account_balance Općina Petrovo 10. aug 2020 1 0 business 68.376 KM 0 KM
78 error Nabavka motornog vozila za prikupljanje i odvoz kabastog komunalnog otpada account_balance Općina Petrovo 23. dec 2020 1 0 business 68.376 KM 0 KM
79 library_books Nabavka polovnih putničkih vozila sa 5 vrata account_balance Elektrodistribucija Pale 12. jan 2021 2 0 business 30.000 KM 0 KM
80 library_books Nabavka polovnih putničkih vozila sa 5 vrata (LOT 1-2) account_balance Elektrodistribucija Pale 7. dec 2020 2 0 business Borović 30.000 KM 0 KM