# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
81 library_books Nabavka polovnog motornog putničkog vozila ( 1+8) sjedišta account_balance Dom zdravlja Živinice 16. nov 2020 1 0 business 35.000 KM 0 KM
82 library_books Nabavka polovnog sanitetskog vozila account_balance Dom zdravlja Maglaj 20. okt 2020 1 0 business 10.500 KM 0 KM
83 library_books Nabavka polovnog specijalnog vozila za čišćenje ulica account_balance "Komunalac" Bijeljina 24. jul 2020 1 0 business 50.000 KM 0 KM
84 library_books Nabavka polovnog specijalnog vozila za prevoz otpada zapremine 12-16 m3 account_balance "Komunalac" Bijeljina 8. jul 2020 1 0 business 120.000 KM 0 KM
85 library_books Nabavka polovnog teretnog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Živinice 16. nov 2020 1 0 business 15.000 KM 0 KM
86 library_books Nabavka polovnog traktora account_balance Komunalno Brčko 10. dec 2020 1 0 business 25.000 KM 0 KM
87 library_books Nabavka puničkog motornog vozila account_balance Centar za kulturu "Filip Višnjić" Ugljevik 16. jul 2020 1 0 business 20.000 KM 0 KM
88 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Univerzitetska bolnica Foča 10. sep 2020 1 0 business 30.000 KM 0 KM
89 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Univerzitetska bolnica Foča 27. okt 2020 1 0 business 23.550 KM 0 KM
90 library_books Nabavka putničkog motornog vozila 1+8 sjedišta ( polovno - rabljeno) account_balance Dom zdravlja Živinice 26. okt 2020 1 0 business 35.000 KM 0 KM
91 library_books Nabavka rabljenog-kombi vozila za odbojkaški klub invalida-OKI-Živinice account_balance Općina Živinice 10. mar 2020 1 0 business 27.350 KM 0 KM
92 library_books Nabavka roba - korišteni minibus account_balance Šumarstvo Prenj Konjic 16. jul 2020 1 0 business 35.000 KM 0 KM
93 library_books Nabavka roba - korišteno motorno vozilo sa pogonom na 4 točka account_balance Šumarstvo Prenj Konjic 4. jun 2020 1 0 business 15.000 KM 0 KM
94 library_books Nabavka robe - motorna vozila za posebnu namjenu account_balance Gradsko groblje Bijeljina 17. feb 2020 1 0 business 19.000 KM 0 KM
95 library_books Nabavka robe - Teretno motorno vozilo za prijevoz selektiranog otpada account_balance Vitkom Vitez 5. jan 2021 1 0 business 16.600 KM 0 KM
96 library_books Nabavka robe: Dva teretna polovna vozila account_balance Komunalno preduzeće za proizvodnju i distirbuciju vode a.d. Kozarska Dubica 20. nov 2020 2 0 business 30.000 KM 0 KM
97 library_books Nabavka robe: Polovno teretno motorno vozilo za potrebe preduzeća account_balance Vodovod Bihać 26. jan 2021 1 0 business 20.000 KM 0 KM
98 library_books Nabavka službenog putničkog vozila account_balance Opšta bolnica Zvornik 29. dec 2020 1 0 business 45.000 KM 0 KM
99 library_books Nabavka specijalnog vozila za odvoz komunalnog otpada account_balance "Komunalac" Kalesija 27. nov 2020 1 0 business 42.734 KM 0 KM
100 library_books Nabavka specijalnog vozila za odvoz smeća account_balance 9. septembar Srebrenik 17. nov 2020 1 0 business 45.000 KM 0 KM