# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka novog putničkog motornog vozila account_balance Vodovod Mostar 30. jan 2020 1 0 business Hercegovina auto Mostar 49.999 KM 49.991 KM
2 library_books Traktor account_balance Poljoprivredni institut Republike Srpske 16. sep 2020 1 0 business Agro simeks Bijeljina 49.950 KM 49.950 KM
3 error Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavu motornog vozila za potrebe Predsjedništva Bosne i Hercegovine account_balance Predsjedništvo BiH 12. dec 2020 1 0 business Brčko Gas 49.900 KM 49.900 KM
4 library_books Ugovor za nabavku putničkog kombi motornog vozila account_balance Kazneno popravni zavod Doboj 13. feb 2020 1 0 business M.R.M. export - import d.o.o. Ljubuški Podružnica Mostar 49.573 KM 49.573 KM
5 library_books Nabavka polovnog mini bagera-gusjeničara account_balance Komunalno preduzeće "Bobas" Kotor Varoš 28. sep 2020 1 0 business PSC Jelah Tešanj 49.000 KM 49.000 KM
6 library_books Nabavka korištenog vozila za zimsku službu sa priključcima account_balance Čistoća i zelenilo Jajce 15. jun 2020 1 0 business WINTEC Sarajevo 49.000 KM 48.900 KM
7 library_books Nabavka jednog putničkog motornog vozila account_balance Registar vrijednosnih papira u FBiH d.d. Sarajevo 21. jul 2020 1 0 business AC Quattro Sarajevo 49.500 KM 48.333 KM
8 library_books Nabava putničkog motornog vozila za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke account_balance Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštitie okoliša Županije Zapadnohercegovačke 16. mar 2020 1 0 business Autokuća Matijević Široki Brijeg 49.800 KM 47.705 KM
9 library_books Nabavka korištenog teretnog vozila za podizanje i odvoz kontejnera zapremine 5 7m3 autopodizač account_balance Gradska čistoća Gradiška 2. mar 2020 1 0 business SV Company Laktaši 48.000 KM 47.500 KM
10 library_books LOT9 - nabavka putničkog automobila account_balance Vodovod Doboj 25. jun 2020 1 0 business GSSM Teslić 45.000 KM 45.000 KM
11 library_books Traktor sa priključkom kranskog malčera za košenje i grne za čišćenje snijega account_balance Nacionalni park Sutjeska Tjentište 13. mar 2020 1 0 business Pavgord Foča 45.000 KM 45.000 KM
12 library_books Motorno vozilo kombi account_balance Općina Vlasenica 6. aug 2020 1 0 business Marketauto Laktaši 49.000 KM 41.600 KM
13 library_books Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku korištenog specijalnog vozila autosmećara account_balance Komus Bileća 3. jun 2020 1 0 business AS COMMPANY Bileća 40.000 KM 39.880 KM
14 library_books Nabavka novog putničkog motornog (kombi) vozila account_balance Služba za zajedničke poslove institucija BiH 13. okt 2020 1 0 business MRM export - import d.o.o. 42.735 KM 36.821 KM
15 library_books Putničko motorno vozilo account_balance Mostar bus Mostar 2. okt 2020 1 0 business Auto centar Boras d.o.o. Mostar 37.000 KM 36.752 KM
16 error Nabavka službenog vozila account_balance Osnovni sud u Banja Luci 10. mar 2020 1 0 business Guma M Mostar 37.000 KM 36.667 KM
17 library_books Nabavka rabljenog samoutovarnog teretnog vozila-kiper account_balance "Komunalno" za komunalne i uslužne djelatnosti Bosanski Petrovac 27. mar 2020 1 0 business Đomiks Foča 36.000 KM 36.000 KM
18 library_books Nabava službenog motornog vozila account_balance Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH 2. okt 2020 1 0 business Apolo Mostar 34.188 KM 34.179 KM
19 library_books Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda uz dodatno obavještenje u postupku javne nabavke putničkog motornog vozila. account_balance Kantonalna direkcija za puteve Srednjobosanskog kantona 18. mar 2020 1 0 business Uno Tešanj 30.000 KM 34.179 KM
20 library_books Nabavka kombi vozila account_balance Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka 9. mar 2020 1 0 business Guma M Mostar 34.100 KM 34.090 KM