# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
41 directions_car Tomos - APN BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
42 directions_car Tomos - APN BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
43 directions_car Tomos - APN BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
44 directions_car Tomos - APN BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
45 directions_car Tomos - APN BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
46 directions_car Tomos - APN BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
47 directions_car Tomos - APN BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
48 directions_car Tomos - APN BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
49 directions_car Tomos - APN BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
50 directions_car Tomos - APN BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
51 directions_car Tomos - APN BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
52 directions_car Tomos - APN BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
53 directions_car Tomos - APN BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
54 directions_car Tomos - APN BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
55 directions_car Tomos - APN BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
56 directions_car Tomos - APN BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
57 directions_car Tomos - APN BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
58 directions_car Tomos - APN BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
59 directions_car Tomos - APN BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
60 directions_car Tomos - APN BH Pošta Motocikl/Motor Nije navedeno 2 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument