# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
61 directions_car FAP Hidroelektrana na Trebišnjici Kamion Nije navedeno 151 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
62 directions_car FAP Elektrokrajina Banja Luka Kamion Dizel 206 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
63 directions_car FAP Elektrokrajina Banja Luka Kamion Dizel 206 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
64 directions_car FAP Elektrokrajina Banja Luka Kamion Dizel 206 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
65 directions_car FAP Elektrokrajina Banja Luka Kamion Dizel 107 kW 1983 0 KM Preuzmi dokument
66 directions_car FAP Rudnik i termoelektrana Ugljevik Vatrogasno Nije navedeno 147 kW 1991 0 KM Preuzmi dokument
67 directions_car FAP - 2226 Rudnici "Kreka" Tuzla Kamion 1986 0 KM Preuzmi dokument
68 directions_car FAP - 2635 Rudnici "Kreka" Tuzla Kamion 1991 0 KM Preuzmi dokument
69 directions_car FAP - 2635 Rudnici "Kreka" Tuzla Kamion 1991 0 KM Preuzmi dokument
70 directions_car FAP - 13 S Termoelektrana Kakanj Vatrogasno 145 kW 1979 0 KM Preuzmi dokument
71 directions_car FAP - 13 14 FF Vlada Brčko distrikta BiH Kamion Nije navedeno 145 kW 1982 0 KM Preuzmi dokument
72 directions_car FAP - 16 20 BD Vlada Brčko distrikta BiH Kamion Dizel 147 kW 1984 0 KM Preuzmi dokument
73 directions_car FAP Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Ostalo Nije navedeno 191 kW 1992 0 KM Preuzmi dokument
74 directions_car FAP Vlada Brčko distrikta BiH Kamion Dizel 147 kW 1984 0 KM Preuzmi dokument
75 directions_car FAP - 1314 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 107 kW 1982 0 KM Preuzmi dokument
76 directions_car FAP - 1314 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 106 kW 1983 0 KM Preuzmi dokument
77 directions_car FAP - 1314 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 96 kW 1985 0 KM Preuzmi dokument
78 directions_car FAP - 1414 Rad Sarajevo Ostalo Nije navedeno 107 kW 1988 0 KM Preuzmi dokument
79 directions_car FAP - 1314 Vodovod i kanalizacija Novi Grad Ostalo Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
80 directions_car FAP - 1414 Čistoća Cazin Ostalo Nije navedeno 107 kW 1991 0 KM Preuzmi dokument