# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
101 directions_car Citroen - Berlingo Pošte Srpske Putničko Nije navedeno 2019 0 KM Preuzmi dokument
102 directions_car Citroen - Berlingo Pošte Srpske Putničko Nije navedeno 2019 0 KM Preuzmi dokument
103 directions_car Citroen - Berlingo Pošte Srpske Putničko Nije navedeno 2019 0 KM Preuzmi dokument
104 directions_car Citroen - Berlingo Pošte Srpske Putničko Nije navedeno 2019 0 KM Preuzmi dokument
105 directions_car Citroen - Berlingo Pošte Srpske Kombi Nije navedeno 2019 0 KM Preuzmi dokument
106 directions_car Citroen - Berlingo Pošte Srpske Putničko Nije navedeno 2019 0 KM Preuzmi dokument
107 directions_car Citroen - Berlingo Pošte Srpske Kombi Nije navedeno 2019 0 KM Preuzmi dokument
108 directions_car Citroen - Jumper Pošte Srpske Kombi Nije navedeno 2018 0 KM Preuzmi dokument
109 directions_car Citroen - Jumper Pošte Srpske Putničko Nije navedeno 2018 0 KM Preuzmi dokument
110 directions_car Citroen - Jumper Pošte Srpske Kombi Nije navedeno 2018 0 KM Preuzmi dokument
111 directions_car Citroen - Jumper Pošte Srpske Kombi Nije navedeno 2019 0 KM Preuzmi dokument
112 directions_car Citroen - Jumper Pošte Srpske Kombi Nije navedeno 2019 0 KM Preuzmi dokument
113 directions_car Citroen - Jumper Pošte Srpske Kombi Nije navedeno 2019 0 KM Preuzmi dokument
114 directions_car Citroen - Jumper Pošte Srpske Kombi Nije navedeno 2018 0 KM Preuzmi dokument
115 directions_car Citroen - Jumper Pošte Srpske Kombi Nije navedeno 2019 0 KM Preuzmi dokument
116 directions_car Citroen - Berlingo Pošte Srpske Kombi Nije navedeno 2019 0 KM Preuzmi dokument
117 directions_car Citroen - Jumper Pošte Srpske Kombi Nije navedeno 2019 0 KM Preuzmi dokument
118 directions_car Citroen - Jumper Pošte Srpske Kombi Nije navedeno 2018 0 KM Preuzmi dokument
119 directions_car Citroen - Jumper Pošte Srpske Kombi Nije navedeno 2019 0 KM Preuzmi dokument
120 directions_car Citroen - Jumper Hidroelektrana na Trebišnjici Kombi Nije navedeno 94 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument