# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
21 directions_car BMW - X5 Gradska uprava Grad Doboj Dizel 230 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument
22 directions_car BMW - 5L 530D Granična policija BiH Putničko 190 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
23 directions_car BMW Federalna uprava policije Putničko Benzin 87 kW 1999 0 KM Preuzmi dokument
24 directions_car BMW Vlada Hercegovačko-neretvanske županije Putničko Nije navedeno 35 kW 1993 0 KM Preuzmi dokument
25 directions_car BMW Vlada Hercegovačko-neretvanske županije Putničko Nije navedeno 35 kW 1998 0 KM Preuzmi dokument
26 directions_car BMW Vlada Hercegovačko-neretvanske županije Putničko Nije navedeno 35 kW 1998 0 KM Preuzmi dokument
27 directions_car BMW - R1150RT Vlada Brčko distrikta BiH Putničko Benzin 70 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
28 directions_car BMW - R1150RT Vlada Brčko distrikta BiH Putničko Benzin 70 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
29 directions_car BMW - 75 Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačke županije Motocikl/Motor Nije navedeno 55 kW 1992 0 KM Preuzmi dokument
30 directions_car BMW - 75 Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačke županije Motocikl/Motor Nije navedeno 55 kW 1992 0 KM Preuzmi dokument
31 directions_car BMW Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Putničko Nije navedeno 135 kW 1999 0 KM Preuzmi dokument
32 directions_car BMW - 650 GS Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Motocikl/Motor Nije navedeno 52 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
33 directions_car BMW - 650 GS Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Motocikl/Motor Nije navedeno 52 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
34 directions_car BMW - 650 GS Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Motocikl/Motor Nije navedeno 52 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
35 directions_car BMW - 650 GS Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Motocikl/Motor Nije navedeno 52 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
36 directions_car BMW Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Putničko 77 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
37 directions_car BMW - R1150RT Vlada Brčko distrikta BiH Putničko Benzin 70 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
38 directions_car BMW Republičko javno tužilaštvo, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Putničko Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument