# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
41 directions_car GAZ Šume Republike Srpske Sokolac Autobus 88 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
42 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
43 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
44 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
45 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
46 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
47 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
48 directions_car Graf & Stift - GSUH290M12 Zenicatrans Zenica Autobus Nije navedeno 213 kW 1994 0 KM Preuzmi dokument
49 directions_car Graf & Stift - GSUH370M Zenicatrans Zenica Autobus Nije navedeno 272 kW 1999 0 KM Preuzmi dokument
50 directions_car Graf & Stift - GSUH290M12 Zenicatrans Zenica Autobus Nije navedeno 213 kW 1994 0 KM Preuzmi dokument
51 directions_car Graf & Stift - GSUH370M12 Zenicatrans Zenica Autobus Nije navedeno 272 kW 1999 0 KM Preuzmi dokument
52 directions_car Graf & Stift - GSUH290M12 Zenicatrans Zenica Autobus Nije navedeno 213 kW 1994 0 KM Preuzmi dokument
53 directions_car Higer - KLQ6129Q Zenicatrans Zenica Autobus Nije navedeno 213 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
54 directions_car Higer - KLQ6129Q Zenicatrans Zenica Autobus Nije navedeno 213 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
55 directions_car Higer - KLQ6129Q Zenicatrans Zenica Autobus Nije navedeno 213 kW 0 KM Preuzmi dokument
56 directions_car Higer - KLQ6129Q Zenicatrans Zenica Autobus Nije navedeno 213 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
57 directions_car Higer - KLQ6129Q Zenicatrans Zenica Autobus Nije navedeno 213 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
58 directions_car Higer - KLQ6129Q Zenicatrans Zenica Autobus Nije navedeno 213 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
59 directions_car Higer - KLQ6129Q Zenicatrans Zenica Autobus Nije navedeno 213 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
60 directions_car Higer - KLQ6129Q Zenicatrans Zenica Autobus Nije navedeno 213 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument