# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
1 directions_car GAZ Grad Istočno Sarajevo Vatrogasno 112 kW 2015 0 KM Preuzmi dokument
2 directions_car GAZ - Fusion Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 50 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
3 directions_car GAZ - Fusion Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 50 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
4 directions_car GAZ - 531 GAZELA-HTP Teretno radno / 6 Elektroprenos BiH 81 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
5 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Kombi Nije navedeno 88 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
6 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Putničko Nije navedeno 88 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
7 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Putničko Nije navedeno 88 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
8 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Putničko Nije navedeno 88 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
9 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Putničko Nije navedeno 88 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
10 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Putničko Nije navedeno 88 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
11 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Putničko Nije navedeno 88 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
12 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf SUV Nije navedeno 88 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
13 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
14 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
15 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
16 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
17 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
18 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
19 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2019 0 KM Preuzmi dokument
20 directions_car GAZ Srednjobosanske šume Donji Vakuf Autobus Nije navedeno 88 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument