# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum zaključenja ugovora Izabrana kompanija Vrsta usluge Vrijednost
141 receipt Nabava usluga tehničkog pregleda account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačke županije 24. okt 2019 business Testing centar Osiguranje, registracija i tehnički pregled 4.727 KM
142 receipt Pružanje usluga tehničkog pregleda vozila u vlasništvu ZDK account_balance Služba za zajedničke poslove ZDK 24. okt 2019 business TPV d.o.o. Zenica Osiguranje, registracija i tehnički pregled 5.588 KM
143 receipt Usluge teh.i period.pregleda vozila za 2019. account_balance Javno komunalno poduzeće Čapljina 24. okt 2019 business Croatia-remont Čapljina Osiguranje, registracija i tehnički pregled 42 KM
144 receipt LOT 2 - Osiguranje motornih vozila account_balance Fond za penziono i invalidsko osiguranje Republike Srpske 23. okt 2019 business ATOS osiguranje Bijeljina Osiguranje, registracija i tehnički pregled 7.052 KM
145 receipt DS-166/19 - Tehnički pregledi vozila na području Tuzle, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla account_balance Elektrodistribucija Tuzla 23. okt 2019 business Polo d.o.o. Kalesija Osiguranje, registracija i tehnički pregled 28 KM
146 receipt Tehnički pregled account_balance Dom zdravlja Izudin Mulabećirović-Izo Tešanj 23. okt 2019 business Testing centar Osiguranje, registracija i tehnički pregled 76 KM
147 receipt Usluge tehničkog pregleda vozila account_balance Hidroelektrane na Drini Višegrad 23. okt 2019 business d.o.o. MIKI Višegrad Osiguranje, registracija i tehnički pregled 46 KM
148 receipt Šestomjesečni tehnički pregled za vozilo Fiat Dukato account_balance Rudnik mrkog uglja Kakanj 22. okt 2019 business Rekonstrukcija Kakanj Osiguranje, registracija i tehnički pregled 27 KM
149 receipt TEHNIČKI PREGLED AUTA account_balance Veterinarski fakultet Sarajevo 22. okt 2019 business Osing Osiguranje, registracija i tehnički pregled 86 KM
150 receipt Usluga osiguranja vozila za potrebe Službe civilne zaštite i civilnih poslova account_balance Općina Odžak 22. okt 2019 business Croatia osiguranje Mostar Osiguranje, registracija i tehnički pregled 4 KM
151 receipt Usluge tehnič.i period.pregleda za vozila za 2019. account_balance Javno komunalno poduzeće Čapljina 22. okt 2019 business Croatia-remont Čapljina Osiguranje, registracija i tehnički pregled 42 KM
152 receipt DS-164/19 - Tehnički pregledi vozila na području Tuzle, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla account_balance Elektrodistribucija Tuzla 21. okt 2019 business Polo d.o.o. Kalesija Osiguranje, registracija i tehnički pregled 110 KM
153 receipt DS-159/19 - Tehnički pregledi vozila na području Tuzle, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla account_balance Elektrodistribucija Tuzla 21. okt 2019 business Nipex Tuzla Osiguranje, registracija i tehnički pregled 80 KM
154 receipt DS-164/19 - Tehnički pregledi vozila na području Tuzle, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla account_balance Elektrodistribucija Tuzla 21. okt 2019 business Polo d.o.o. Kalesija Osiguranje, registracija i tehnički pregled 110 KM
155 receipt Nabavka usluge tehničkog pregleda službenog vozila account_balance Agencija za javne nabavke BiH 18. okt 2019 business AGRAM d.d. Podružnica Jajce Osiguranje, registracija i tehnički pregled 74 KM
156 receipt Specijalni tehnički pregled auta account_balance Veterinarski fakultet Sarajevo 18. okt 2019 business Centar motor d.o.o. Široki Brijeg Osiguranje, registracija i tehnički pregled 300 KM
157 receipt Tehnički pregled account_balance Hidroelektrane na Drini Višegrad 18. okt 2019 business d.o.o. MIKI Višegrad Osiguranje, registracija i tehnički pregled 46 KM
158 receipt Usluga osiguranja vozila za potrebe Službe civilne zaštite i civilnih poslova account_balance Općina Odžak 18. okt 2019 business Croatia osiguranje Mostar Osiguranje, registracija i tehnički pregled 598 KM
159 receipt Usluga osiguranja vozila za potrebe Službe civilne zaštite i civilnih poslova account_balance Općina Odžak 18. okt 2019 business Croatia osiguranje Mostar Osiguranje, registracija i tehnički pregled 238 KM
160 receipt Usluge tehničkih pregleda vozila account_balance Hidroelektrane na Drini Višegrad 18. okt 2019 business d.o.o. MIKI Višegrad Osiguranje, registracija i tehnički pregled 46 KM