# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum zaključenja ugovora Izabrana kompanija Vrsta usluge Vrijednost
81 receipt Tehnički pregled account_balance Vodovod Banja Luka 25. nov 2019 business Smart Solution Banja Luka Osiguranje, registracija i tehnički pregled 141 KM
82 receipt Lot 3026 Osiguranje autobusa namjenjenih za turistički prevoz putnika account_balance Gras Sarajevo 21. nov 2019 business Sarajevo osiguranje Sarajevo Osiguranje, registracija i tehnički pregled 11.826 KM
83 receipt Lot 3029 Osiguranje režijskih vozila account_balance Gras Sarajevo 21. nov 2019 business Sarajevo osiguranje Sarajevo Osiguranje, registracija i tehnički pregled 9.200 KM
84 receipt Usluge tehn.i periodičnih pregleda vozila za 2019. account_balance Javno komunalno poduzeće Čapljina 21. nov 2019 business Croatia-remont Čapljina Osiguranje, registracija i tehnički pregled 38 KM
85 receipt Osiguranje vozila Zavoda account_balance Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" 19. nov 2019 business Osiguranje AURA Banja Luka Osiguranje, registracija i tehnički pregled 24.792 KM
86 receipt Nabavka usluga osiguranja vozila u toku 2019. godine account_balance "Komunalac" Gradačac 17. nov 2019 business "Grawe osiguranje" d.d. Sarajevo Osiguranje, registracija i tehnički pregled 3.480 KM
87 receipt DS-192/19 - Tehnički pregledi vozila na području Tuzle, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla account_balance Elektrodistribucija Tuzla 15. nov 2019 business SAMNDOO Tuzla Osiguranje, registracija i tehnički pregled 491 KM
88 receipt JAHORINA AUTO d.o.o. Banja Luka (K-974/19) account_balance Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH 15. nov 2019 business Jahorina auto doo Banja Luka Osiguranje, registracija i tehnički pregled 46 KM
89 receipt JAHORINA AUTO d.o.o. Banja Luka (K-975/19) account_balance Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH 15. nov 2019 business Jahorina auto doo Banja Luka Osiguranje, registracija i tehnički pregled 46 KM
90 receipt Osiguranje pred registraciju vozila Gaz account_balance Rudnik mrkog uglja Đurđevik 15. nov 2019 business Triglav Osiguranje dioničarsko društvo Podružnica Tuzla Osiguranje, registracija i tehnički pregled 701 KM
91 receipt Tehnički pregled pred registraciju i registracija novog vozila Gaz account_balance Rudnik mrkog uglja Đurđevik 15. nov 2019 business Živinice remont Živinice Osiguranje, registracija i tehnički pregled 78 KM
92 receipt Usluge tehničkog pregleda vozila account_balance Hidroelektrane na Drini Višegrad 15. nov 2019 business d.o.o. MIKI Višegrad Osiguranje, registracija i tehnički pregled 46 KM
93 receipt Nabava usluge autoodgovornosti i kasko osiguranja vozila account_balance Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije/kantona 14. nov 2019 business Central osiguranje Sarajevo Osiguranje, registracija i tehnički pregled 2.893 KM
94 receipt Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila account_balance A.D. ''Vodovod i kanalizacija'' Bijeljina 13. nov 2019 business Kompanija Boksit a.d. Milići Osiguranje, registracija i tehnički pregled 77 KM
95 receipt Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila account_balance A.D. ''Vodovod i kanalizacija'' Bijeljina 13. nov 2019 business Kompanija Boksit a.d. Milići Osiguranje, registracija i tehnički pregled 47 KM
96 receipt Redovan tehnički pregled vozila account_balance Rudnici mrkog uglja Banovići 13. nov 2019 business OSING - osiguranje inženjering Osiguranje, registracija i tehnički pregled 5.680 KM
97 receipt Tehnički pregled account_balance Vodovod Banja Luka 13. nov 2019 business Smart Solution Banja Luka Osiguranje, registracija i tehnički pregled 83 KM
98 receipt Tehnički pregled account_balance Vodovod Banja Luka 12. nov 2019 business Smart Solution Banja Luka Osiguranje, registracija i tehnički pregled 158 KM
99 receipt Usluga registracije vozila account_balance Djeca Sarajeva 12. nov 2019 business AC Quattro Sarajevo Osiguranje, registracija i tehnički pregled 838 KM
100 receipt Usluge osiguranja vozila za potrebe Podružnice „Hidroelektrane na Neretvi“ Jablanica account_balance Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica 12. nov 2019 business Sarajevo osiguranje Sarajevo Osiguranje, registracija i tehnički pregled 14.918 KM