# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
141 error Javna nabavka dva nova putnička motorna vozila za potrebe Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge account_balance Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge 3. maj 2019 2 2 business Autokomerc V.S. Banja Luka 80.000 KM 59.401 KM
142 library_books Nabavka novog sanitetskog putničkog motornog vozila za potrebe JZU Kantonalne bolnice Goražde. account_balance Kantonalna bolnica Goražde 11. dec 2019 1 2 business 62.500 KM 58.500 KM
143 library_books Nabavka putničkog vozila-dežurno u smjeni za potrebe RJ TE account_balance Rudnik i termoelektrana Ugljevik 17. apr 2019 1 0 business Auto-in Brčko 60.000 KM 58.267 KM
144 library_books Nabavka dva nova terenska motorna vozila account_balance Unsko-sanske šume Bosanska Krupa 7. nov 2019 2 1 business Guma M Mostar 58.000 KM 57.900 KM
145 library_books Sanitetsko vozilo sa osnovnom medicinskom opremom account_balance Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić Bihać 18. sep 2019 1 1 business Pavić-komerc Tuzla 57.692 KM 57.692 KM
146 library_books Nabava službenog vozila account_balance Park Mrkonjić Grad 18. apr 2019 1 1 business AC Krželj Livno 57.000 KM 56.889 KM
147 library_books Nabavka i isporuka vozila za posebne namjene korišteno teretno vozilo sa dizalicom i kukom za potrebe JKP Saobraćaj i komunikacije Tuzla doo Tuzla account_balance Saobraćaj i komunikacije Tuzla 25. feb 2019 1 1 business Muje-Comerc 58.000 KM 56.300 KM
148 error Nabavka 3 minibusa account_balance Zenicatrans Zenica 30. sep 2019 3 2 business Žilić 52.000 KM 55.500 KM
149 library_books Nabava 2 (dva) rabljena sanitetska vozila account_balance Dom zdravlja Kiseljak 19. apr 2019 2 0 business Kubat 49.999 KM 54.000 KM
150 library_books Nabava putničkog vozila za patronažu account_balance Dom zdravlja Stolac 30. apr 2019 2 0 business Guma M Mostar 54.700 KM 53.162 KM
151 error Nabavka novog službenog vozila account_balance Opština Pale 7. maj 2019 1 1 business Brčko-gas Brčko 51.282 KM 51.280 KM
152 library_books Nabavka vozila za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo account_balance Opština Novi Grad Sarajevo 13. dec 2019 1 1 business Porsche inter auto BH Sarajevo 51.282 KM 51.265 KM
153 library_books Nabavka putničkog motornog vozila za potrebe Odjeljenja za obrazovanje account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 13. mar 2019 1 2 business Brčko-gas Brčko 51.282 KM 51.255 KM
154 library_books Nabavka putničkog vozila za hemodijalizu -kombi account_balance Dom zdravlja Srebrenik 14. jan 2020 1 1 business Nipex Tuzla 40.000 KM 51.111 KM
155 library_books Nabava specijalnog vozila za ornitološku službu account_balance Međunarodna zračna luka Mostar 30. aug 2019 1 1 business Auto Nuić Mostar 52.000 KM 50.923 KM
156 library_books Nabavka specijalnog vozila za sakupljanje i odvoz čvrstog otpada account_balance 9. septembar Srebrenik 4. jul 2019 1 0 business 50.000 KM 50.000 KM
157 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE D.O.O. SARAJEVO 2. jul 2019 1 0 business 49.999 KM 49.999 KM
158 library_books Nabavka roba, novog terenskog vozila 4x4 za prevoz radnika i tereta account_balance Olimpijski centar Jahorina 29. jan 2019 1 0 business Lada auto Banja Luka 49.999 KM 49.995 KM
159 library_books Nabavka dva putnička automobila account_balance Komunalno Brčko 14. maj 2019 2 1 business Autorad Pelagićevo 50.000 KM 49.992 KM
160 library_books Nabava specijalnog terenskog vozila sa pripadajućom opremom account_balance Opština Orašje 30. dec 2019 1 1 business Remex Tuzla 50.000 KM 49.990 KM