# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
181 error Nabavka i isporuka terenskog motornog vozila za potrebe Općinskog štaba civilne zaštite account_balance Općina Centar Sarajevo 12. jun 2019 1 1 business Bunjo Sarajevo 67.000 KM 65.965 KM
182 error Putnički automobil account_balance Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" 9. sep 2019 1 1 business Autokuća Jajčević Banja Luka 66.000 KM 65.812 KM
183 library_books Nabavka putničkog vozila account_balance Grad Zenica 12. aug 2019 1 1 business Porsche inter auto BH Sarajevo 110.000 KM 65.663 KM
184 library_books Nabavku polovnog kamiona za čišćenje snijega account_balance ZOI '84 Sarajevo 28. jan 2019 1 2 business GP Bošnjak Promet Prozor-Rama 80.000 KM 65.500 KM
185 library_books Nabavka četiri (4) službena putnička vozila za potrebe Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo account_balance Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 15. okt 2019 4 1 business Blok Sarajevo 65.000 KM 64.957 KM
186 error Mali kamion sa produženom kabinom account_balance Hidroelektrane na Drini Višegrad 19. apr 2019 1 1 business M.R.M. Ljubuški 65.000 KM 64.900 KM
187 library_books Nabava dva službena automobila za potrebe Županiskih/Kantonalnih administrativnih službi, Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje account_balance Federalni zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 20. dec 2019 2 1 business Hercegovina auto Mostar 74.000 KM 64.103 KM
188 library_books Nabava novog putničkog motornog vozila za potrebe Općine Neum account_balance Općina Neum 14. feb 2019 1 1 business M.R.M. Ljubuški 64.100 KM 64.099 KM
189 library_books Javna nabavka - dva službena automobila account_balance Zajednička služba Vlade Županije Posavske 15. mar 2019 2 1 business Autoservis Senković Odžak 64.000 KM 64.000 KM
190 library_books Nabavka i isporuka novog sanitetskog vozila account_balance Dom zdravlja Kakanj 28. nov 2019 1 0 business Ovnak Vitez 69.000 KM 64.000 KM
191 library_books Nabavka vozila za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ZDK account_balance Uprava za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona 30. jul 2019 3 1 business Autocentar Beganović 64.104 KM 63.960 KM
192 library_books Nabavka vozila account_balance Državna regulatorna komisija za električnu energiju 15. feb 2019 1 1 business Nipex Tuzla 65.000 KM 60.769 KM
193 library_books Nabavka novog teretnog vozila account_balance Kazneno-popravni zavod Banja Luka 3. okt 2019 1 1 business Euromodus Laktaši 60.684 KM 60.680 KM
194 error Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Pravobranilaštvo Republike Srpske 1. okt 2019 3 1 business Auto Plus Banja Luka 61.000 KM 60.256 KM
195 library_books Nabava motornog vozila (kombi za potrebe CZ) account_balance Grad Mostar 29. okt 2019 1 1 business M.R.M. Ljubuški 60.000 KM 60.000 KM
196 library_books Kupovina putničkog automobila - SUV account_balance Ministarstvo građenja i prostornog uređanja HNK 9. okt 2019 1 1 business Auto Nuić Mostar 60.000 KM 59.900 KM
197 library_books Putnički automobil account_balance Vlada Srednjobosanskog kantona - Ured za javne nabave 6. dec 2019 1 1 business CM - Cozmetic market Vitez 59.820 KM 59.770 KM
198 library_books Nabavka novog putničkog motornog vozila account_balance Autoputevi Republike Srpske 24. apr 2019 1 1 business Auto Servis NV Banja Luka 60.000 KM 59.750 KM
199 library_books Nabavka putničkog motornog vozila za potrebe JU studentski dom Foča account_balance Studentski dom Foča 6. nov 2019 1 1 business Sladaboni Banja Luka 59.800 KM 59.744 KM
200 library_books Nabavka putničkih automobila za potrebe Gradske uprave i Skupštine Grada Bijeljina, šifra: OZP -04/19 account_balance Grad Bijeljina 8. okt 2019 3 1 business LD auto Bijeljina 59.829 KM 59.730 KM