# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
121 library_books Nabava automobila za potrebe općine Grude account_balance Općina Grude 25. apr 2019 2 2 business Guma M Mostar, MRM export - import d.o.o. 95.000 KM 93.340 KM
122 library_books Nabavka vozila za potrebe Opštinske uprave account_balance Općina Rogatica 19. jun 2019 2 2 business Guma M Mostar, Brčko-gas Brčko 91.000 KM 90.827 KM
123 library_books Nabava kombi vozila (terensko vozilo 4x4) account_balance Hercegbosanske šume Kupres 4. jun 2019 2 1 business Lada auto Banja Luka 90.000 KM 90.000 KM
124 library_books Nabavka kombi bus vozila account_balance Srednjobosanske šume Donji Vakuf 7. jun 2019 2 1 business Lada auto Banja Luka 90.000 KM 89.790 KM
125 library_books Javna nabavka novog sanitetskog medicinskog vozila account_balance Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik 26. aug 2019 1 2 business M.R.M. Ljubuški 90.000 KM 88.034 KM
126 library_books 02-404-64/19 Nabavka sanitetskog vozila account_balance Općina Brod 8. aug 2019 1 1 business Marketauto 87.439 KM 87.400 KM
127 error Nabavka motornih vozila za prevoz robe account_balance Ugostiteljski servis Vlade Republike Srpske 10. sep 2019 2 2 business Guma M Mostar, C-auto Banja Kuka 86.000 KM 85.800 KM
128 library_books Javna nabavka putničkog vozila account_balance Vijeće naroda Republike Srpske 11. jun 2019 1 1 business Audi centar Banja Luka 85.470 KM 85.384 KM
129 error Nabavka motornog vozila account_balance Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske 31. maj 2019 1 1 business Audi centar Banja Luka 85.470 KM 85.384 KM
130 library_books Nabavka novih putničkih motornih vozila account_balance Vode Srpske 17. maj 2019 4 1 business Autorad Pelagićevo 85.470 KM 85.384 KM
131 library_books Vozila za potrebe OEE, LOT 1 - Vozila više srednje klase, LOT 8 - Vozila niske klase account_balance Elektroprivreda HZHB 6. feb 2019 2 2 business M.R.M. Ljubuški 88.500 KM 85.302 KM
132 library_books Nabavka dva nova teretna motorna vozila putem finansijskog leasinga account_balance Šćona Fojnica 22. apr 2019 2 1 business Porsche leasing 100.000 KM 84.263 KM
133 library_books Terensko vozilo account_balance Hidroelektrane na Drini Višegrad 17. jun 2019 1 1 business M.R.M. Ljubuški 99.000 KM 82.189 KM
134 library_books Nabavka rabljenog kamiona kipera account_balance Vodovod Posušje 19. dec 2019 1 1 business GLK-Pepo Posušje 0 KM 82.110 KM
135 library_books Nabavka sanitetskog motornog vozila account_balance Univerzitetska bolnica Foča 24. sep 2019 1 1 business M.R.M. Ljubuški 80.000 KM 80.000 KM
136 library_books Nabavka i isporuka rabljenog specijalnog teretnog vozila za sakupljanje i prevoz otpada account_balance Komunalno društvo Maglaj 13. aug 2019 1 4 business Faring Sarajevo 80.000 KM 79.750 KM
137 library_books Nabavka dva nova putnička motorna vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 14. aug 2019 2 2 business Brčko-gas Brčko 80.000 KM 79.358 KM
138 library_books Nabavka robe: dva motorna vozila account_balance Televizija Kantona Sarajevo - TVSA 21. okt 2019 2 1 business Berlijeta Sarajevo 80.000 KM 79.042 KM
139 library_books Nabava vozila za potrebe Službe za vodoopskrbu, čistoću i asanaciju terena općine Posušje account_balance Općina Posušje 8. nov 2019 1 1 business GLK-Pepo Posušje 79.000 KM 79.000 KM
140 library_books Nabavka terenskog motornog vozila sa dizel motorom account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 30. okt 2019 1 1 business Sladaboni Banja Luka 80.000 KM 78.094 KM