# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
21 library_books Nabavka specijalnog vatrogasnog vozila za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice Šamac account_balance Opština Domaljevac Šamac 25. dec 2019 1 1 business Lada auto Banja Luka 310.000 KM 309.945 KM
22 library_books Nabavka kombinovanog vatrogasnog vozila account_balance Opština Modriča 30. okt 2019 1 1 business SV Company Laktaši 300.000 KM 300.000 KM
23 error Nabavka putničkih motornih vozila za potrebe Opštinske uprave opštine Gradiška account_balance Opština Gradiška 28. mar 2019 8 5 business GRUPA PONUĐAČA: Audi centar Banja Luka i Porsche Leasing Sarajevo, GRUPA PONUĐAČA: Autokomerc V.S. Banja Luka i Porsche Leasing Sarajevo, GRUPA PONUĐAČA: Guma M Mostar i Porsche Leasing Sarajevo 298.800 KM 298.467 KM
24 library_books Nabavka kamiona za sakupljanje i odvoz otpada sa nadogradnjom zapremine 16-18m3 account_balance Rad Tešanj 29. mar 2019 1 0 business Kam i Bus Doboj Jug 290.000 KM 289.130 KM
25 library_books Nabavka policijskih automobila za potrebe Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine account_balance Sudska policija Federacije 21. maj 2019 7 1 business AC Quattro Sarajevo 300.000 KM 284.188 KM
26 library_books Nabavka pratećeg vatrogasnog vozila VP 6000/200 account_balance Opština Milići 1. nov 2019 1 1 business Euromodus Laktaši 282.051 KM 282.000 KM
27 error Nabavka motornih vozila za potrebe Skupštine i Kabineta gradonačelnika Brčko distrikta BiH account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 10. okt 2019 4 2 business Autorad Pelagićevo, Brčko-gas Brčko 282.051 KM 281.700 KM
28 library_books Nabavka vatrogasnog vozila za Teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Bratunac account_balance Opština Bratunac 11. mar 2019 1 1 business Gari Trubajić Željko Banja Luka, GRUPA PONUĐAČA: V&Z Zaštita Banja Luka i PD GASOP Beograd 256.410 KM 271.000 KM
29 error Nabavka šumskog zglobnog traktora account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 15. jan 2020 1 1 business Brankom Laktaši 260.000 KM 259.950 KM
30 library_books Nabavka vatrogasnog vozila - autocisterne account_balance Opština Prnjavor 23. okt 2019 1 2 business GASOP Beograd 256.400 KM 256.000 KM
31 library_books Nabavka minibusa account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 20. sep 2019 4 2 business Lada auto Banja Luka 256.195 KM 254.285 KM
32 library_books Nabavka teretnih vozila za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Sarajevo account_balance Elektrodistribucija Sarajevo 18. nov 2019 0 1 business Bunjo Sarajevo 250.000 KM 249.975 KM
33 library_books Ugovor o nabavci autosmećara account_balance Rad Sarajevo 1. feb 2019 1 1 business Tehnix d.o.o. 250.000 KM 249.500 KM
34 library_books Nabavka malog pomorskog vozila za potrebe Vatrogasne jedinice Čelinac account_balance VATROGASNO DRUŠTVO "ČELINAC" 10. dec 2019 1 1 business Eko-Bel Laktaši 245.000 KM 244.997 KM
35 library_books Nabavka polovnih vozila - 6 lotova account_balance Komunalno Brčko 9. apr 2019 5 5 business Gradatin Sarajevo 230.000 KM 230.000 KM
36 library_books Nabavka vatrogasnog vozila za gašenje požara vodom i pjenom account_balance Opština Živinice 31. maj 2019 1 1 business SU-AD DOO 226.495 KM 223.740 KM
37 library_books Sanitetska vozila account_balance Dom zdravlja Bijeljina 25. sep 2019 2 1 business Medimax 220.000 KM 220.000 KM
38 library_books Nabavka kombi vozila account_balance Srednjobosanske šume Donji Vakuf 25. mar 2019 4 0 business Auto start Mostar 214.200 KM 214.085 KM
39 library_books Nabavka vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona 8. okt 2019 6 1 business Bunjo Sarajevo 213.675 KM 211.888 KM
40 library_books Nabavka malog vatrogasnog vozila za potrebe Profesionalne vatrogasne jedinice Gradiška account_balance Opština Gradiška 13. maj 2019 1 1 business Lada auto Banja Luka 210.000 KM 207.495 KM