# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
21 library_books Nabavka terenskog vatrogasnog vozila za šumske požare account_balance Grad Trebinje 19. nov 2019 1 1 business Lada auto Banja Luka 94.017 KM 93.895 KM
22 library_books Nabavka i isporuka terenskih vozila za potrebe teritorijalne vatrogasne jedinice Srebrenica account_balance Općina Srebrenica 17. dec 2019 1 1 business Lada auto Banja Luka 82.906 KM 82.906 KM
23 library_books Nabavka malog terenskog vatrogasnog vozila account_balance Općina Teslić 3. okt 2019 1 1 business Šumooprema Banja Luka 70.000 KM 68.375 KM
24 library_books Nabavka terenskog vozila za potrebe DVD Laktaši account_balance Dobrovoljno vatrogasno društvo Laktaši 18. mar 2019 1 1 business Marketauto Laktaši 70.000 KM 55.555 KM
25 library_books Nabavka polovnog vatrogasnog vozila account_balance Općina Gradačac 18. jul 2019 1 0 business Fire Trade Srebrenik 49.800 KM 49.795 KM
26 library_books Nabavka komandnog vatrogasnog vozila account_balance Grad Trebinje 14. nov 2019 1 0 business Lada auto Banja Luka 34.188 KM 43.639 KM
27 library_books Nabavka malog terenskog vozila za gašenje šumskih požara account_balance Općina Gacko 15. nov 2019 1 0 business Lada auto Banja Luka 27.350 KM 27.200 KM
28 library_books Javna nabavka vatrogasnog motornog vozila account_balance Grad Goražde 10. jun 2019 1 0 business 351.000 KM 0 KM
29 library_books Nabavka novog vatrogasnog navalnog vozila za civilnu zaštitu grada Srebrenik account_balance Općina Srebrenik 20. nov 2019 1 0 business 320.000 KM 0 KM
30 library_books Nabavka novog vatrogasnog vozila account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 26. nov 2019 0 0 business 341.880 KM 0 KM
31 library_books Nabavka pratećeg vatrogasnog vozila - autocisterne account_balance Gradski organ uprave grada Bihaća 20. jun 2019 1 0 business 115.385 KM 0 KM
32 library_books Nabavka robe-Vatrogasno vozilo za gašenje šumskih požara account_balance Općina Ugljevik 30. jan 2020 1 0 business 120.000 KM 0 KM
33 library_books Nabavka vatrogasnog vozila account_balance Općina Bosanski Petrovac 25. mar 2019 1 0 business 76.900 KM 0 KM
34 library_books Nabavka vatrogasnog vozila za teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Bratunac account_balance Općina Bratunac 11. mar 2019 0 0 business Gari Trubajić Željko Banja Luka, GRUPA PONUĐAČA: V&Z Zaštita Banja Luka i PD GASOP Beograd 256.410 KM 0 KM