arrow_downward Tražene specifikacije

Tehnički opis terenskog vatrogasnog vozila

• broj sjedišta: 5
• broj vrata: 4
• boja vozila: crvena
• oblik karoserije: terensko vozilo sa otvorenim teretnim prostorom
• motor: dizel
• zapremina motora: od 2100 do 2200 cm3
• snaga motora: min 85 kW
• mjenjač: manuelni, min. 5+1
• prenos snage: 4x4, pogon na sve točkove, reduktor na svim brzinama i blokada diferencijala
• klirens: minimalno 200 mm
• dužina vozila: max.5200 mm • širina: max. 1800 mm
• međuosovinsko rastojanje: max. 3050 mm
• prednji prilazni ugao: min. 35°
• nosivost od minimalno 1000 kg
• poklopac (hard top) za zatvaranje tovarnog dijela PVC u boji karoserije sa bravom

Standardna oprema vozila: servo upravljač podesiv po visini, klima uređaj – min. ručni, ABS, dva vazdušna jastuka, električni podizači stakala na prednjim i zadnjim vratima, centralna brava sa daljinskim upravljanjem, alarm, kodirana blokada paljenja, prednja svjetla za maglu, radio uređaj CD MP3 sa zvučnicima, tempomat, bočni pragovi, elektronski podesivi retrovizori, lanci za snijeg – 4 kom, sigurnosni trougao, komplet za prvu pomoć, rezervni točak, ključ za točkove i dizalica, aparat za gašenje početnog požara u vozilu, reflektirajući prsluk, patosnice.
U teretnom prostoru se nalazi:
1. Uređaj za gašenje požara sa pumpom visokog pritiska sa sledećim karakteristikama:
Pogonski motor pumpe: benzin
Izduvna grana motora pumpe izbacuje izduvne gasove ispod vozila.
Princip rada motora pumpe: četvorotaktni
Broj cilindara pumpe: 2 Snaga motora pumpe: minimalno 13,2 kW
Pumpa visokog pritiska trocilindrična
Maksimalni radni pritisak pumpe: 250 bara
Protok pumpe: minimalno 20 l/min
Start uređaja pumpe: električno i ručno
Crijevo visokog pritiska dužine 60 m
Pištolj mlaznica sa tri funkcije: raspršen mlaz vode, puni mlaz vode i pjena
Ugrađen mješač pjenila od 0 do 6%
Rezervoar za pjenilo od PVC-a od 25 l
Čelični kanister za benzin min. zapremine 5 l
Dodatak za ispumpavanje vode (muljna pumpa)
Pumpa visokog pritiska povezana je sa rezervoarom putem fleksibilnog crijeva na priključak na pumpi

Ispod rama pumpe visokog pritiska moraju se nalaziti gumeni podlošci čija je uloga amortizacije same pumpe pri radi ali i pri transportu vatrogasnog vozila
2. Rezervoar za vodu Rezervoar za vodu izrađen od aluminijuma ili inoxa minimalno zapremine 250 l, po širini mora da prati oblik tovarnog prostora, najviša tačka rezervoara ne smije prelaziti visinu bočnih stranica tovarnog prostora. Rezervoar izgrađen sa valobranima i priključkom za punjenje vode Ø 52 mm. Rezervoar posjeduje pokazivač nivoa vode. Ispod vozila sa zadnje strane izveden ispust iz rezervoara za punjenje naprtnjača ili za ispuštanje vode iz rezervoara.
3. Nosači u tovarnom prostoru U tovarnom prostoru postaviti nosače za sledeću opremu i opremu: - za aparate gašenje početnog požara tip S-6 i CO2-5 po jedan (1) komad - za naprtnjače pet (5) komada - za motornu testeru jedan (1) komad - naprtnjača V 25 pet (5) komada - motorna testera sa pripadajućim alatom sa mačem dužine minimalno 45 cm - zapremina motora min 55 ccm, snage min 2,5 kW, rezervoar za gorivo zapremine min 500 ml, rezervoar za ulje zapremine min 250 ml - aparate gašenje početnog požara tip S-6 i CO2-5 po jedan (1) komad
4. Svetlosno zvučna signalizacija Na krovu kabine postavljena integralna svjetlosno zvučna signalizacija sa bljeskajućim LED svjetiljkama, sirena višetonska sa vanjskim zvučnikom i mikrofonom za govor iz kabine vozila.
5. Priprema sa antenom za UKW radio stanicu.
6. Garancije za pumpu u skladu sa deklaracijom proizvođača, garancija za podvoz min.24 mjeseca.
7. Natpisi na vozilu Izraditi i postaviti natpise na vozilu u skladu sa zahtjevom naručioca.
8. Prevoz vozila Nakon izvršene isporuke izabrani dobavljač je dužan obezbjediti obuku za korišćenje, upotrebu i održavanje uređaja u trajanju od dva radna dana.
9. Tehnička i profesionalna sposobnost (Član 49. ZJN-a.)
a) Uslov za kvalifikaciju ponuđača u pogledu njihove tehničke i profesionalne sposobnosti glasi : da je ponuđač u prethodne tri godine, kvalitetno i u roku, isporučio jedno ili više vatrogasnih vozila, u ukupnoj vrijednosti od najmanje 76.900,00 KM bez PDV-a.
Dokaz za ovaj uslov glasi: spisak izvršenih ugovora u posljednje tri godine, uz potvrdu o njihovoj realizaciji, koju izdaje druga ugovorna strana. Potvrda o uredno izvršenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke: naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i navode o uredno izvršenim ugovorima. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, važi izjava privrednog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbijede.
b) Ponuđač ukoliko nije proizvođač šasija za vatrogasna vozila mora biti ovlašteni distributer (trgovac, diler) na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno regionalni distributer istih za vozila koja su predmet nabavke;
Dokaz za ovaj uslov glasi: original ili ovjerena kopija ovlaštenja proizvođača, kojim ponuđač dokazuje da je ovlašteni distributer (trgovac, diler) šasija za vatrogasna vozila na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno regionalni distributer istih za vozila koja su predmet nabavke;
Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
25. mar 2019
chevron_right Šifra tendera
37-1-1-1/19
chevron_right Broj vozila
1
chevron_right Vrsta Postupka
Otvoreni postupak
chevron_right Faza Postupka
U toku
chevron_right Naziv ugovornog organa
Općina Bosanski Petrovac
directions_car Vrsta vozila
Vatrogasno
directions_car Vrsta motora
Dizel
directions_car Stanje vozila
Nije navedeno
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Ne

attachment Tenderska dokumentacija

TD_37-1-1-1_19.zip
TD_IZM1_37-1-1-1_19.zip