# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka roba - Traktori i traktorski priključci account_balance Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 24. jun 2019 92 1 business ITC Zenica 4.500.000 KM 4.499.896 KM
2 library_books Nabavka motornog vozila za posebne namjene account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije 9. dec 2019 1 2 business KM Trade d.o.o. 850.000 KM 845.000 KM
3 library_books Vatrogasno vozilo - navalno account_balance Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo 29. nov 2019 1 2 business GRUPA PONUĐAČA: Mipex auto RS Banja Luka i Firing Visoko 400.000 KM 400.000 KM
4 library_books 125/19 - Poluteretna vozila account_balance Vodovod i kanalizacija Sarajevo 24. sep 2019 4 2 business A.C.I. Sarajevo 320.000 KM 311.679 KM
5 library_books Nabavka vatrogasnog vozila za Teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Bratunac account_balance Općina Bratunac 11. mar 2019 1 1 business Gari Trubajić Željko Banja Luka, GRUPA PONUĐAČA: V&Z Zaštita Banja Luka i PD GASOP Beograd 256.410 KM 271.000 KM
6 library_books Ugovor o nabavci autosmećara account_balance Rad Sarajevo 1. feb 2019 1 1 business Tehnix d.o.o. 250.000 KM 249.500 KM
7 library_books Ugovor o kupoprodaji rabljenog vatrogasnog vozila account_balance Međunarodni aerodrom Tuzla 14. maj 2019 1 1 business BOSMAN 150.000 KM 149.000 KM
8 library_books Traktor sa priključnom opremom account_balance Čistoća Cazin 20. jan 2020 1 1 business Techno Win Odžak 130.000 KM 129.000 KM
9 library_books Nabava dva službena automobila za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje account_balance Federalni zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje 4. nov 2019 2 1 business MRM export - import d.o.o. 125.000 KM 124.900 KM
10 library_books Nabavka novog traktora account_balance Općina Kalesija 31. jan 2019 1 1 business Agrocoop Laktaši 85.470 KM 93.025 KM
11 library_books Nabavka novog teretnog vozila account_balance Kazneno-popravni zavod Banja Luka 3. okt 2019 1 1 business Euromodus Laktaši 60.684 KM 60.680 KM
12 library_books Nabavka putničkog kombi vozila account_balance Termoelektrana Tuzla 10. jun 2019 1 1 business Nipex Tuzla 59.000 KM 57.000 KM
13 library_books Nabava 2 (dva) rabljena sanitetska vozila account_balance Dom zdravlja Kiseljak 19. apr 2019 2 0 business Kubat Kiseljak 49.999 KM 54.000 KM
14 library_books Tender broj: 01-6760-1/19 radi nabavke polovnog sanitetskog vozila za potrebe Voznog parka UKC-a RS account_balance Univerzitetski klinički centar Republike Srpske 12. aug 2019 1 1 business Topiccompany Prijedor 55.000 KM 53.000 KM
15 library_books Nabavka jednog putničkog motornog vozila za potrebe Ureda za reviziju javne uprave u Brčko distriktu BiH account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 30. jan 2020 1 1 business Brčko-gas Brčko 51.282 KM 51.280 KM
16 library_books Nabavka dva motocikla sa pratećom opremom za pružanje prve pomoći JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć account_balance Općina Centar Sarajevo 16. aug 2019 2 0 business Odisej Tuzla 39.300 KM 38.376 KM
17 library_books Nabavka vozila za potrebe Opštinske uprave Bratunac account_balance Općina Bratunac 9. apr 2019 1 0 business Timko Brčko 33.333 KM 32.906 KM
18 error Nabavka vozila na motorni pogon (motocikli) za potrebe kurirske službe u Odjeljenju za javni registar account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 21. aug 2019 7 0 business Ugljo Bijeljina 29.000 KM 28.980 KM
19 library_books Nabavka korištenog teretnog vozila - kamion kiper account_balance Komunalno Mostar 11. mar 2019 1 1 business HP Investing Mostar 30.000 KM 26.500 KM
20 library_books Nabavka motornih vozila za potrebe Službe civilne zaštite Općine Vogošća account_balance Općina Vogošća 25. maj 2019 1 1 business A.C.I. Sarajevo 25.641 KM 25.641 KM