# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
21 error Nabavka i isporuka traktora sa kabinom i priključcima account_balance Poljoprivredno dobro Butmir 1. feb 2019 1 0 business Rakić Brčko 30.000 KM 25.473 KM
22 error Nabavka putničkog automobila account_balance Općina Laktaši 29. aug 2019 1 1 business Auto Servis NV Banja Luka 17.948 KM 21.282 KM
23 library_books Nabavka roba - rabljeno teretno vozilo sa nadogradnjom Thermo King za potrebe JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo account_balance Lokom Novi Grad Sarajevo 16. apr 2019 1 0 business Kare Sarajevo 20.000 KM 19.850 KM
24 library_books Nabavka furgon vozila sa rashladnim uređajem u tovarnom prostoru account_balance Komemorativni centar Tuzla 1. okt 2019 1 0 business Apolo trade Tuzla 17.094 KM 17.094 KM
25 library_books Teretno vozilo br. 11-2/19 account_balance Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona 8. mar 2019 1 1 business Mepromex Tešanj 16.000 KM 16.000 KM
26 library_books Nabavka mini traktora account_balance Komunalno preduzeće "Šipovo" 1. feb 2019 1 0 business Petrogenex Šipovo 10.000 KM 9.880 KM
27 library_books Nabavka motornih vozila za potrebe Službe civilne zaštite Općine Vogošća account_balance Općina Vogošća 12. apr 2019 1 0 business 25.641 KM 0 KM
28 library_books Nabavka specijalnog vozila za sakupljanje i odvoz čvrstog otpada account_balance 9. septembar Srebrenik 4. jul 2019 1 0 business 50.000 KM 0 KM
29 library_books Nabavka specijalnog vozila za sakupljanje i odvoz čvrstog otpada account_balance 9. septembar Srebrenik 7. sep 2019 1 0 business 50.000 KM 0 KM
30 library_books Nabavka traktora account_balance Komus Gračanica 11. okt 2019 1 0 business 49.000 KM 0 KM
31 library_books Ugovor o nabavci i isporuci dva nova specijalna vozila za sakupljanje i odvoz neopasnog komunalnog otpada account_balance Čistoća Cazin 6. mar 2020 2 4 business 600.000 KM 0 KM
32 library_books Usluga kamiona sa niskonosećim prikolicom do 40 t nosivosti account_balance Rudnici mrkog uglja Banovići 14. okt 2019 1 0 business 34.500 KM 0 KM