# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
101 error Nabavka motornih vozila account_balance Institut za javno zdravstvo Republike Srpske 28. mar 2019 4 2 business Guma M Mostar, C-auto Banja Luka 120.000 KM 123.250 KM
102 library_books Nabavka minibusa account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 21. aug 2019 1 1 business Lada auto Banja Luka 102.560 KM 119.600 KM
103 library_books Nabavka novog autobusa sa brojem sjedišta 23+1, snage motora od 120kW do 130kW account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 6. sep 2019 1 1 business Lada auto Banja Luka 120.000 KM 119.600 KM
104 library_books Nabavka polovnog vozila autosmećare broj 02.07/3-03026/19 account_balance Komunalno Brčko 24. jan 2020 1 3 business SV Company Laktaši 120.000 KM 119.500 KM
105 library_books Nabavka teretnog vozila - polovni kamion šticar sa dizalicom u 2019. godini account_balance Bosansko Podrinjske šume Goražde 29. aug 2019 1 1 business Gorja transporti Žepče 120.000 KM 119.000 KM
106 library_books Nabavka putničkog motornog vozila sa dizel motorom account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 31. jul 2019 1 1 business Audi centar Banja Luka 120.000 KM 118.085 KM
107 library_books Nabava teretnih motornih vozila account_balance "Komgrad" Prozor-Rama 9. dec 2019 3 2 business Delfaz prom Tuzla 121.000 KM 116.500 KM
108 library_books Putnička motorna vozila account_balance Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske 6. jun 2019 3 2 business Brčko-gas Brčko, Auto Plus Banja Luka 120.000 KM 116.300 KM
109 library_books Nabavka pratećeg vatrogasnog vozila - autocisterne account_balance Gradski organ uprave grada Bihaća 18. jul 2019 1 1 business Oertzen Adria Laktaši 115.385 KM 114.999 KM
110 library_books Nabavka putničkih vozila pogona 4x4 za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Sarajevo account_balance Elektrodistribucija Sarajevo 18. nov 2019 4 1 business Guma M Mostar 111.795 KM 111.760 KM
111 error Dva teretna vozila account_balance Vodovod Banja Luka 24. sep 2019 2 1 business AC Nešković Bijeljina 120.000 KM 111.367 KM
112 library_books 3 putnička vozila account_balance Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 13. aug 2019 3 1 business Porsche inter auto BH Sarajevo 110.769 KM 110.447 KM
113 library_books Pet teretnih vozila account_balance Vodovod Banja Luka 26. feb 2019 5 1 business Guma M Mostar 125.000 KM 108.500 KM
114 library_books Putnički automobil- terensko motorno vozilo 4 komada. account_balance Ceste Federacije 31. okt 2019 4 1 business Guma M Mostar 109.744 KM 107.960 KM
115 library_books Nabavka terensko teretnih vozila account_balance Srednjobosanske šume Donji Vakuf 18. feb 2019 4 1 business Guma M Mostar 107.200 KM 107.200 KM
116 library_books Nabavka dva rabljena specijalna komunalna vozila za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada account_balance "Komunalac" Gradačac 6. jan 2020 2 1 business Auto servis Omerčić Gradačac 120.000 KM 107.000 KM
117 library_books Nabavka i isporuka terenskih vozila za potrebe teritorijalne vatrogasne jedinice Srebrenica account_balance Općina Srebrenica 17. dec 2019 2 2 business Lada auto Banja Luka 106.838 KM 106.401 KM
118 library_books Nabavka teretnog vozila - polovni kamion šticar sa dizalicom u 2019. godini account_balance Bosansko Podrinjske šume Goražde 4. dec 2019 1 1 business D Janić Pale 120.000 KM 103.659 KM
119 library_books Nabavka novih motornih vozila putem finansijskog lizinga account_balance Kantonalna bolnica "dr.Safet Mujić" Mostar 25. jul 2019 2 2 business Marketauto Laktaši 105.000 KM 102.850 KM
120 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH 18. okt 2019 2 2 business Porsche inter auto BH Sarajevo 102.564 KM 102.564 KM