# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
161 library_books Nabavka robe: dva motorna vozila account_balance Televizija Kantona Sarajevo - TVSA 21. okt 2019 2 1 business Berlijeta Sarajevo 80.000 KM 79.042 KM
162 library_books Nabava vozila za potrebe Službe za vodoopskrbu, čistoću i asanaciju terena općine Posušje account_balance Općina Posušje 8. nov 2019 1 1 business GLK-Pepo Posušje 79.000 KM 79.000 KM
163 library_books Nabavka terenskog motornog vozila sa dizel motorom account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 30. okt 2019 1 1 business Sladaboni Banja Luka 80.000 KM 78.094 KM
164 library_books Nabaka motornih vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije 23. aug 2019 2 1 business AC Quattro Sarajevo 72.000 KM 77.829 KM
165 library_books Vozila srednje klase account_balance Elektroprivreda HZHB 24. dec 2019 2 1 business Hercegovina auto Mostar 79.000 KM 77.778 KM
166 library_books Nabavka motornih vozila za potrebe Službe civilne zaštite Općine Vogošća account_balance Općina Vogošća 25. maj 2019 2 2 business A.C.I. Sarajevo 76.924 KM 76.924 KM
167 library_books Nabavka 2 (dva) automobila za potrebe Općine Novo Sarajevo account_balance Općina Novo Sarajevo 15. jul 2019 2 2 business Connecta Sarajevo, Porsche inter auto BH Sarajevo 76.923 KM 76.908 KM
168 error Nabavka i isporuka putničkog motornog kombi vozila za potrebe Općinskog štaba civilne zaštite account_balance Općina Centar Sarajevo 18. jun 2019 1 1 business AC Quattro Sarajevo 76.000 KM 76.581 KM
169 library_books Nabavka kombi vozila account_balance Elektroprivreda RS 20. feb 2019 1 1 business C-auto Banja Luka 80.000 KM 76.034 KM
170 library_books Nabavka pet putničkih motornih vozila account_balance Komunalno Brčko 31. jan 2019 5 2 business Guma M Mostar 110.000 KM 75.673 KM
171 library_books Nabavka rabljenog teretnog vozila promjenjive nadogradnje abroll-kipera 6x4 account_balance Vodovod Posušje 22. mar 2019 1 1 business GLK-Pepo Posušje 60.000 KM 75.500 KM
172 library_books Nabavka dva putnička motorna vozila - 2 LOT-a account_balance Agencija za vodno područje rijeke Save 22. jul 2019 1 1 business AC Quattro Sarajevo 75.000 KM 75.299 KM
173 error Nabavka putničkog kombi vozila account_balance Federalna uprava policije 18. okt 2019 1 1 business Porsche inter auto BH Sarajevo 68.400 KM 75.151 KM
174 library_books Nabavka putničkog vozila za potrebe PTVJ account_balance Grad Banja Luka 29. aug 2019 1 1 business Brčko-gas Brčko 75.000 KM 74.990 KM
175 error Kupovina 1 motornog vozila putem finansijskog leasinga za potrebe Vlade BPK Goražde account_balance Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 1. okt 2019 1 1 business Porsche leasing Sarajevo 67.000 KM 74.968 KM
176 library_books Nabavka sanitetskog vozila za Službu I medicinske pomoći account_balance Općina Novo Sarajevo 11. sep 2019 1 2 business Blok Sarajevo 76.923 KM 74.500 KM
177 library_books Nabavka terenskog motornog vozila-za Samostalnu službu ZIS account_balance Grad Zenica 7. nov 2019 1 1 business A.C.I. Sarajevo 100.000 KM 73.000 KM
178 library_books Nabavka dva putnička motorna vozila account_balance Vlada Unsko-sanskog kantona 10. maj 2019 2 1 business Una auto Bihać 73.000 KM 72.968 KM
179 library_books Putnička motorna vozila za potrebe općine Čitluk account_balance Općina Čitluk 4. jun 2019 2 1 business MRM export - import d.o.o. 90.000 KM 72.564 KM
180 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Kazneno-popravni zavod Foča 6. dec 2019 2 1 business MRM export - import d.o.o. 71.800 KM 71.800 KM