# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka polovnih vozila - 6 lotova account_balance Komunalno Brčko 9. apr 2019 5 5 business Gradatin Sarajevo 230.000 KM 230.000 KM
2 library_books Nabavka specijalnih motornih vozila account_balance Komunalno Brčko 21. jan 2020 2 5 business Darisson d.o.o. Tuzla 160.000 KM 156.500 KM
3 library_books Nabavka polovnog vozila autosmećare broj 02.07/3-03026/19 account_balance Komunalno Brčko 24. jan 2020 1 3 business SV Company Laktaši 120.000 KM 119.500 KM
4 library_books Nabavka pet putničkih motornih vozila account_balance Komunalno Brčko 31. jan 2019 5 2 business Guma M Mostar 110.000 KM 75.673 KM
5 library_books Nabavka tri motorna vozila sa tovarnim sandukom account_balance Komunalno Brčko 21. apr 2019 3 1 business Guma M Mostar 70.000 KM 69.900 KM
6 library_books Nabavka dva putnička automobila account_balance Komunalno Brčko 14. maj 2019 2 1 business Autorad Pelagićevo 50.000 KM 49.992 KM
7 library_books Nabavka vozila sa duplom kabinom - 2 lota account_balance Komunalno Brčko 10. jun 2019 1 1 business A.C.I. Sarajevo 50.000 KM 49.500 KM
8 library_books Nabavka novih putničkih vozila - 2 lota account_balance Komunalno Brčko 14. jun 2019 1 2 business Autorad Pelagićevo 25.500 KM 25.480 KM
9 library_books Nabavka dva teretna vozila sa duplom kabinom account_balance Komunalno Brčko 11. mar 2019 2 0 business 100.000 KM 0 KM
10 library_books Nabavka kombi vozila account_balance Komunalno Brčko 14. feb 2019 1 0 business 36.000 KM 0 KM
11 library_books Nabavka novih putničkih vozila - 2 lota account_balance Komunalno Brčko 14. jun 2019 1 2 business Autorad Pelagićevo 24.500 KM 0 KM
12 library_books Nabavka polovnih autosmećara - 2 lota (02.07/3-00716/19) account_balance Komunalno Brčko 24. apr 2019 2 0 business 160.000 KM 0 KM
13 library_books Nabavka polovnih vozila - 6 lotova account_balance Komunalno Brčko 9. apr 2019 1 0 business Gradatin Sarajevo 20.000 KM 0 KM
14 library_books Nabavka polovnih vozila po lotovima broj 02.07/3-01831/19 account_balance Komunalno Brčko 22. aug 2019 2 0 business 160.000 KM 0 KM
15 library_books Nabavka polovnih vozila po lotovima broj 02.07/3-02347/19 (ponovljeni postupak) account_balance Komunalno Brčko 28. okt 2019 2 0 business 160.000 KM 0 KM
16 library_books Nabavka polovnog kamiona autosmećare V=5-7m3 account_balance Komunalno Brčko 20. mar 2019 1 0 business 60.000 KM 0 KM