library_books Nabavka polovnih vozila po lotovima broj 02.07/3-02347/19 (ponovljeni postupak)

arrow_downward Tražene specifikacije

OPIS ZA LOT 1
Polovno specijalno vozilo -autosmećar (16+2 m3) za prikupljanje otpada
Tehničke karakteristike osnovnog vozila:
 ukupna dopuštena masa vozila........16 – 20 t
 motor: dizel, snaga od 150 do 250 KW, minimalno EURO 4
 nosivost osovina mora biti u skladu sa važećim zakonskim normativima u BiH
 podmetači za točkove (2 komada)
 mjenjač višestepeni
 kabina sa jednim ili dva reda sjedišta
 kočni sistem sa ABS-om
 servo upravljač podesiv po visini i nagibu
 centralno zaključavanje kabine
 klima uređaj,
 rotaciono svjetlo na krovu kabine minimalno 1 kom
 osnovni alat, trougao upozorenja, dizalica 12 t, prva pomoć (u važećem roku upotrebe i sa odobrenjem
za upotrebu u BiH), sigurnosna svjetiljka
 uputstvo za upotrebu na jednom od službenih jezika u BiH
Tehničke karakteristike nadogradnje:
 nadogradnja za prikupljanje i odvoz kućnog otpada
 koeficijent sabijanja smeća minimalno 5:1
 princip sabijanja – potisna ploča
 radno svjetlo za noćne uslove rada na utovarnom dijelu
 zapremina spremnika: 14 - 16 m3, sa banjom (koritom za prihvat otpada) minimalno 2 m3
 automat za dizanje i pražnjenje posuda od 80 l do 1.100 l na zadnjem dijelu vozila
 upravljanje radom nadogradnje se vrši pomoću komandnog pulta iz kabine i komandnih uređaja koji se
nalaze na zadnjem desnom dijelu nadogradnje
 kamera na utovarnom dijelu vozila sa mogućnošću snimanja utovarnog procesa i pregledom u kabini
vozača
 senzori opterećenja na stopama nadogradnje (onemogućuju kretanje vozila hodom unazad kada su
stope opterećene)
 rotaciono svjetlo na zadnjem dijelu nadogradnje, minimalno 1 kom
 sigurnosni prekidač za nasilni prekid rada nadogradnje
 uputstvo za rukovanje na jednom od službenih jezika u BiH
 atest za nadogradnju mora biti u skladu sa zakonskim normativima u BiH kao i atest zaštite na radu
Napomena: Vozilo sa nadogradnjom mora imati sve potrebne ateste po važećim zakonskim normativima
u BiH i potrebne Zapisnike o ispunjenosti uslova ZNR-a u skladu sa važećim propisima u BiH.

OPIS ZA LOT 2
Polovno specijalno vozilo -autosmećar (16+2 m3) za prikupljanje otpada
Tehničke karakteristike osnovnog vozila:
 ukupna dopuštena masa vozila........16 – 20 t
 motor: dizel, snaga od 150 do 250 KW, minimalno EURO 4
 nosivost osovina mora biti u skladu sa važećim zakonskim normativima u BiH
 podmetači za točkove (2 komada)
 mjenjač višestepeni
 kabina sa jednim ili dva reda sjedišta
 kočni sistem sa ABS-om
 servo upravljač podesiv po visini i nagibu
 centralno zaključavanje kabine
 klima uređaj,
 rotaciono svjetlo na krovu kabine minimalno 1 kom
 osnovni alat, trougao upozorenja, dizalica 12 t, prva pomoć (u važećem roku upotrebe i sa odobrenjem
za upotrebu u BiH), sigurnosna svjetiljka
 uputstvo za upotrebu na jednom od službenih jezika u BiH
Tehničke karakteristike nadogradnje:
 nadogradnja za prikupljanje i odvoz kućnog otpada
 koeficijent sabijanja smeća minimalno 5:1
 princip sabijanja – potisna ploča
 radno svjetlo za noćne uslove rada na utovarnom dijelu
 zapremina spremnika: 14 - 16 m3, sa banjom (koritom za prihvat otpada) minimalno 2 m3
 automat za dizanje i pražnjenje posuda od 80 l do 1.100 l na zadnjem dijelu vozila
 upravljanje radom nadogradnje se vrši pomoću komandnog pulta iz kabine i komandnih uređaja koji se
nalaze na zadnjem desnom dijelu nadogradnje
 kamera na utovarnom dijelu vozila sa mogućnošću snimanja utovarnog procesa i pregledom u kabini
vozača
 senzori opterećenja na stopama nadogradnje (onemogućuju kretanje vozila hodom unazad kada su
stope opterećene)
 rotaciono svjetlo na zadnjem dijelu nadogradnje, minimalno 1 kom
 sigurnosni prekidač za nasilni prekid rada nadogradnje
 uputstvo za rukovanje na jednom od službenih jezika u BiH
 atest za nadogradnju mora biti u skladu sa zakonskim normativima u BiH kao i atest zaštite na radu
Napomena: Vozilo sa nadogradnjom mora imati sve potrebne ateste po važećim zakonskim normativima
u BiH i potrebne Zapisnike o ispunjenosti uslova ZNR-a u skladu sa važećim propisima u BiH.

library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
28. okt 2019
chevron_right Šifra tendera
1179-1-1-346/19
chevron_right Broj vozila
2
chevron_right Vrsta Postupka
Otvoreni postupak
chevron_right Faza Postupka
Poništen
chevron_right Naziv ugovornog organa
Komunalno Brčko
directions_car Vrsta vozila
Kamion
directions_car Vrsta motora
Dizel
directions_car Stanje vozila
Polovno
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Ne

attachment Tenderska dokumentacija

TD_1179-1-1-346_19.zip