# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books 10 (deset) rabljenih zglobnih autobusa na pogon LPG account_balance Gras Sarajevo 19. aug 2019 10 1 business Ube store Tuzla 790.000 KM 788.875 KM
2 library_books 7(sedam)rabljenih zglobnih trolejbusa account_balance Gras Sarajevo 21. okt 2019 7 1 business GN Company Tuzla 700.000 KM 699.300 KM
3 library_books Nabavka polovnih vozila - 6 lotova account_balance Komunalno Brčko 9. apr 2019 5 5 business Gradatin Sarajevo 230.000 KM 230.000 KM
4 library_books Nabavka specijalnih motornih vozila account_balance Komunalno Brčko 21. jan 2020 2 5 business Darisson d.o.o. Tuzla 160.000 KM 156.500 KM
5 library_books Ugovor o kupoprodaji rabljenog vatrogasnog vozila account_balance Međunarodni aerodrom Tuzla 14. maj 2019 1 1 business BOSMAN 150.000 KM 149.000 KM
6 library_books Nabavka autodizalice sa prikolicom za prevoz drva-šticar account_balance Srednjobosanske šume Donji Vakuf 22. nov 2019 1 1 business ZM Done Gornji Vakuf-Uskoplje 147.000 KM 146.668 KM
7 library_books Nabavka kamiona kipera sa priključcima za zimsko održavanje account_balance Međunarodni aerodrom Tuzla 5. sep 2019 1 1 business BOSMAN 124.500 KM 123.450 KM
8 library_books Nabavka polovnog vozila autosmećare broj 02.07/3-03026/19 account_balance Komunalno Brčko 24. jan 2020 1 3 business SV Company Laktaši 120.000 KM 119.500 KM
9 library_books Nabavka teretnog vozila - polovni kamion šticar sa dizalicom u 2019. godini account_balance Bosansko Podrinjske šume Goražde 29. aug 2019 1 1 business Gorja transporti Žepče 120.000 KM 119.000 KM
10 library_books Nabava teretnih motornih vozila account_balance "Komgrad" Prozor-Rama 9. dec 2019 3 2 business Delfaz prom Tuzla 121.000 KM 116.500 KM
11 library_books Nabavka pratećeg vatrogasnog vozila - autocisterne account_balance Gradski organ uprave grada Bihaća 18. jul 2019 1 1 business Oertzen Adria Laktaši 115.385 KM 114.999 KM
12 library_books Nabavka terensko teretnih vozila account_balance Srednjobosanske šume Donji Vakuf 18. feb 2019 4 1 business Guma M Mostar 107.200 KM 107.200 KM
13 library_books Nabavka dva rabljena specijalna komunalna vozila za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada account_balance "Komunalac" Gradačac 6. jan 2020 2 1 business Auto servis Omerčić Gradačac 120.000 KM 107.000 KM
14 library_books Nabavka teretnog vozila - polovni kamion šticar sa dizalicom u 2019. godini account_balance Bosansko Podrinjske šume Goražde 4. dec 2019 1 1 business D Janić Pale 120.000 KM 103.659 KM
15 library_books Polovno specijalno višenamjensko vozilo account_balance "Kostajnica" Kreševo 19. apr 2019 1 1 business T.W.I. Kiseljak 95.000 KM 94.800 KM
16 library_books Nabavka rabljenog teretnog vozila - kamion za potrebe JP "Lokom" d.o.o. Sarajevo account_balance Lokom Novi Grad Sarajevo 14. feb 2019 1 1 business Kam i Bus Doboj Jug 95.000 KM 93.880 KM
17 library_books Nabavka traktora 2 account_balance Centar za razvoj poljoprivrede i sela 10. dec 2019 1 1 business Auto Mandić Gradiška 90.000 KM 84.000 KM
18 library_books Kupovina polovnog specijalnog višenamjenskog Komunalnog vozila za potrebe zimskog i ljetnog održavanja ulica sa posipačem i plugom account_balance Šćona Fojnica 26. feb 2019 1 2 business Ceste Company Kiseljak 100.000 KM 82.788 KM
19 library_books Nabavka rabljenog kamiona kipera account_balance Vodovod Posušje 19. dec 2019 1 1 business GLK-Pepo Posušje 70.000 KM 82.110 KM
20 library_books Nabavka i isporuka rabljenog specijalnog teretnog vozila za sakupljanje i prevoz otpada account_balance Komunalno društvo Maglaj 13. aug 2019 1 4 business Faring Sarajevo 80.000 KM 79.750 KM