# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
21 directions_car TAM - 110 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1987 0 KM Preuzmi dokument
22 directions_car TAM - 130 Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo Nije navedeno 180 kW 1989 0 KM Preuzmi dokument
23 directions_car TAM Grad Prijedor Kamion Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
24 directions_car TAM Grad Prijedor Kamion Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
25 directions_car TAM - 130 Vodovod Trebinje Kamion Nije navedeno 91 kW 1984 0 KM Preuzmi dokument
26 directions_car TAM - 170 Vodovod Trebinje Kamion Nije navedeno 125 kW 1984 0 KM Preuzmi dokument
27 directions_car TAM - 80 Vodovod Trebinje Kamion Nije navedeno 56 kW 1986 0 KM Preuzmi dokument
28 directions_car TAM - 130 T 11 Radiotelevizija BiH Kamion Nije navedeno 91 kW 1991 0 KM Preuzmi dokument
29 directions_car TAM - 110 T 10 Radiotelevizija BiH Kamion Nije navedeno 110 kW 1980 0 KM Preuzmi dokument
30 directions_car TAM - 75 T5 BE HTP Teretno radno / 6 Elektroprenos BiH 56 kW 1986 0 KM Preuzmi dokument
31 directions_car TAM Gras Sarajevo Kamion Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
32 directions_car TAM Gras Sarajevo Kamion Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
33 directions_car TAM Gras Sarajevo Kamion Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
34 directions_car TAM - 190 T 15 Grad Zenica Ostalo Nije navedeno 137 kW 1987 0 KM Preuzmi dokument
35 directions_car TAM - 190 T 15 B Grad Zenica Ostalo Nije navedeno 141 kW 1989 0 KM Preuzmi dokument
36 directions_car TAM Vodovod Prijedor Kamion Nije navedeno 56 kW 1983 0 KM Preuzmi dokument