# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
1 directions_car FAP - FAP 1620 Grad Bijeljina Kamion Nije navedeno 147 kW 1986 0 KM Preuzmi dokument
2 directions_car FAP - FAP 1313 Grad Bijeljina Nije navedeno 107 kW 1976 0 KM Preuzmi dokument
3 directions_car FAP - FAP 1414 Grad Bijeljina Kamion Nije navedeno 107 kW 1987 0 KM Preuzmi dokument
4 directions_car FAP - FAP 1616 Gradska uprava Grad Doboj Dizel 117 kW 1979 0 KM Preuzmi dokument
5 directions_car FAP - FAP-1620BD/48 Gradska uprava Grad Doboj Kamion Dizel 147 kW 1981 0 KM Preuzmi dokument
6 directions_car FAP - 13,14 Grad Istočno Sarajevo Vatrogasno Nije navedeno 106 kW 1982 0 KM Preuzmi dokument
7 directions_car FAP - 16,20 Grad Istočno Sarajevo Vatrogasno Nije navedeno 147 kW 1984 0 KM Preuzmi dokument
8 directions_car FAP - 1800 Grad Istočno Sarajevo Vatrogasno Nije navedeno 132 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
9 directions_car FAP - 13/14 Grad Trebinje Kamion Dizel 1983 0 KM Preuzmi dokument
10 directions_car FAP - 19/21 Grad Trebinje Vatrogasno Dizel 2004 0 KM Preuzmi dokument
11 directions_car FAP - 1314 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1980 0 KM Preuzmi dokument
12 directions_car FAP - 2026 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1976 0 KM Preuzmi dokument
13 directions_car FAP - 2226 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1986 0 KM Preuzmi dokument
14 directions_car FAP - 2226 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1986 0 KM Preuzmi dokument
15 directions_car FAP - FAP 1620 BD 10 juli Bosanska Krupa Kamion 0 KM Preuzmi dokument
16 directions_car FAP - 14/14 Šume Tuzlanskog kantona Kladanj Kamion Nije navedeno 107 kW 1990 0 KM Preuzmi dokument
17 directions_car FAP - 14/14 kiper Šume Tuzlanskog kantona Kladanj Kamion Nije navedeno 170 kW 1991 0 KM Preuzmi dokument
18 directions_car FAP - 1314 Ministarstvo odbrane BiH Kamion 1980 0 KM Preuzmi dokument
19 directions_car FAP - 2026 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1976 0 KM Preuzmi dokument
20 directions_car FAP - 2226 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1986 0 KM Preuzmi dokument