# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
1 directions_car DACIA - Dusster Kancelarija za veterinarstvo BiH Ostalo 81 kW 2014 38.921 KM Preuzmi dokument
2 directions_car DACIA - Duster Kancelarija za veterinarstvo BiH Putničko Nije navedeno 81 kW 2014 38.921 KM Preuzmi dokument
3 directions_car DACIA - Duster Kancelarija za veterinarstvo BiH Putničko Nije navedeno 81 kW 2014 38.912 KM Preuzmi dokument
4 directions_car DACIA - Duster Kancelarija za veterinarstvo BiH Putničko Nije navedeno 81 kW 2014 38.912 KM Preuzmi dokument
5 directions_car DACIA - Duster Kancelarija za veterinarstvo BiH Putničko Nije navedeno 81 kW 2014 38.912 KM Preuzmi dokument
6 directions_car DACIA - Duster Kancelarija za veterinarstvo BiH Putničko Nije navedeno 81 kW 2014 38.912 KM Preuzmi dokument
7 directions_car DACIA - Duster Kancelarija za veterinarstvo BiH Putničko Nije navedeno 81 kW 2014 38.912 KM Preuzmi dokument
8 directions_car DACIA - Duster Agencija za vodno područje Jadranskog mora Putničko Dizel 80 kW 2015 30.222 KM Preuzmi dokument
9 directions_car DACIA - Duster Ceste Federacije SUV Dizel 80 kW 2018 29.952 KM Preuzmi dokument
10 directions_car DACIA - Duster Ceste Federacije SUV Dizel 80 kW 2018 29.952 KM Preuzmi dokument
11 directions_car DACIA - Duster Ceste Mostar Putničko 81 kW 2016 29.820 KM Preuzmi dokument
12 directions_car DACIA - Duster Ceste Mostar Putničko 81 kW 2016 29.820 KM Preuzmi dokument
13 directions_car DACIA - Duster Ceste Mostar Putničko 81 kW 2016 29.820 KM Preuzmi dokument
14 directions_car DACIA - Duster Ceste Mostar Putničko 81 kW 2016 29.820 KM Preuzmi dokument
15 directions_car DACIA - Duster Ceste Mostar Putničko 81 kW 2016 29.820 KM Preuzmi dokument
16 directions_car DACIA - Duster Autoputevi Republike Srpske Putničko Nije navedeno 80 kW 28.718 KM Preuzmi dokument
17 directions_car DACIA - Duster Autoputevi Republike Srpske Putničko Nije navedeno 81 kW 27.834 KM Preuzmi dokument
18 directions_car DACIA - Duster Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH - BHDCA Putničko Dizel 66 kW 2016 25.000 KM Preuzmi dokument
19 directions_car DACIA - Duster Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH - BHDCA Putničko Dizel 66 kW 2016 25.000 KM Preuzmi dokument
20 directions_car DACIA - Sandero Autoputevi Republike Srpske Putničko Nije navedeno 66 kW 22.512 KM Preuzmi dokument