# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
121 directions_car Škoda - Octavia Style Grad Prijedor Putničko Dizel 110 kW 2015 39.972 KM Preuzmi dokument
122 directions_car Škoda - Octavia Ustavni sud BiH Putničko Dizel 39.971 KM Preuzmi dokument
123 directions_car Škoda - Octavia Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH - VSTV Putničko Dizel 110 kW 2017 39.865 KM Preuzmi dokument
124 directions_car Škoda - Octavia Federalna uprava za inspekcijske poslove Putničko Dizel 103 kW 2008 39.187 KM Preuzmi dokument
125 directions_car Škoda - Octavia Agencija za vodno područje Jadranskog mora Kombi Dizel 77 kW 2006 39.155 KM Preuzmi dokument
126 directions_car Škoda - Octavia Agencija za vodno područje Jadranskog mora Kombi Dizel 77 kW 2006 39.155 KM Preuzmi dokument
127 directions_car Škoda - Octavia A7 Ministarstvo civilnih poslova BiH Putničko Dizel 110 kW 2017 39.066 KM Preuzmi dokument
128 directions_car Volkswagen - Golf A7 Ministarstvo pravde BiH Putničko Dizel 81 kW 2015 39.000 KM Preuzmi dokument
129 directions_car Škoda - Octavia A7 Ministarstvo finansija i trezora BiH Putničko Dizel 110 kW 2013 38.961 KM Preuzmi dokument
130 directions_car Volkswagen - Golf 7 Ministarstvo finansija i trezora BiH Putničko Dizel 81 kW 2016 38.747 KM Preuzmi dokument
131 directions_car Renault - MEGANE Ministarstvo pravde BiH Putničko Dizel 96 kW 2017 38.156 KM Preuzmi dokument
132 directions_car Renault - Fluence Grad Prijedor Putničko Dizel 96 kW 2013 37.437 KM Preuzmi dokument
133 directions_car Škoda - Octavia Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Putničko Dizel 103 kW 2008 37.276 KM Preuzmi dokument
134 directions_car Škoda - Octavia Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Putničko Dizel 103 kW 2008 37.276 KM Preuzmi dokument
135 directions_car Jeep - Renegade Tužilaštvo BiH SUV Dizel 103 kW 2016 36.965 KM Preuzmi dokument
136 directions_car Jeep - Renegade Tužilaštvo BiH SUV Dizel 103 kW 2016 36.965 KM Preuzmi dokument
137 directions_car Jeep - Renegade Tužilaštvo BiH SUV Dizel 103 kW 2016 36.965 KM Preuzmi dokument
138 directions_car Jeep - Renegade Tužilaštvo BiH SUV Dizel 103 kW 2016 36.965 KM Preuzmi dokument
139 directions_car Jeep - Renegade Tužilaštvo BiH SUV Dizel 103 kW 2016 36.965 KM Preuzmi dokument
140 directions_car Jeep - Renegade Tužilaštvo BiH SUV Dizel 103 kW 2016 36.965 KM Preuzmi dokument