# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum zaključenja ugovora Izabrana kompanija Vrsta usluge Vrijednost
221 receipt Registracija Nissan account_balance Federalni zavod za agropedalogiju 1. aug 2018 business "Osiguraj.ba" d.o.o. Osiguranje, registracija i tehnički pregled 251 KM
222 receipt Tehnički pregled account_balance Park Sarajevo 1. aug 2018 business Osing Osiguranje, registracija i tehnički pregled 27 KM
223 receipt Tehnički pregled account_balance Vodovod Banja Luka 31. jul 2018 business SMART SOLUTION Osiguranje, registracija i tehnički pregled 75 KM
224 receipt Usluge osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (IVECO, FIAT, EURO) account_balance Vodovod i kanalizacija Zenica 31. jul 2018 business Sarajevo Osiguranje dd Osiguranje, registracija i tehnički pregled 885 KM
225 receipt Usluge osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (IVECO, ML 150 E24 EURO CARGO) account_balance Vodovod i kanalizacija Zenica 31. jul 2018 business Sarajevo Osiguranje dd Osiguranje, registracija i tehnički pregled 1.279 KM
226 receipt Osiguranje od autoodgovornosti account_balance Rudnik mrkog uglja Đurđevik 30. jul 2018 business Sarajevo osiguranje Sarajevo Osiguranje, registracija i tehnički pregled 152 KM
227 receipt Osiguranje vozila account_balance Dom zdravlja Kantona Sarajevo 30. jul 2018 business Sarajevo osiguranje Sarajevo Osiguranje, registracija i tehnički pregled 14.762 KM
228 receipt Tehnički pregled vozila account_balance Rudnik mrkog uglja Đurđevik 30. jul 2018 business Živinice remont d.o.o. Živinice Osiguranje, registracija i tehnički pregled 108 KM
229 receipt Tehnički pregled vozila account_balance Rudnik mrkog uglja Kakanj 30. jul 2018 business Rekonstrukcija d.o.o. Kakanj Osiguranje, registracija i tehnički pregled 149 KM
230 receipt Nabavka usluga osiguranja motornih vozila, vozača i putnika u Općini Gračanica za budžetsku 2018. godinu account_balance Općina Gračanica 27. jul 2018 business Adriatic osiguranje d.d. Osiguranje, registracija i tehnički pregled 5.879 KM
231 receipt Osiguranje motornih vozila account_balance Vodovod Banja Luka 27. jul 2018 business Dunav osiguranje Osiguranje, registracija i tehnički pregled 633 KM
232 receipt Osiguranje motornih vozila account_balance Vodovod Banja Luka 27. jul 2018 business Dunav osiguranje Osiguranje, registracija i tehnički pregled 472 KM
233 receipt Osiguranje motornih vozila account_balance Vodovod Banja Luka 27. jul 2018 business Dunav osiguranje Osiguranje, registracija i tehnički pregled 90 KM
234 receipt Osiguranje motornih vozila account_balance Vodovod Banja Luka 27. jul 2018 business Dunav osiguranje Osiguranje, registracija i tehnički pregled 370 KM
235 receipt Osiguranje motornih vozila account_balance Vodovod Banja Luka 27. jul 2018 business Dunav osiguranje Osiguranje, registracija i tehnički pregled 370 KM
236 receipt Osiguranje motornih vozila account_balance Vodovod Banja Luka 27. jul 2018 business Dunav osiguranje Osiguranje, registracija i tehnički pregled 352 KM
237 receipt Osiguranje motornih vozila account_balance Vodovod Banja Luka 27. jul 2018 business Dunav osiguranje Osiguranje, registracija i tehnički pregled 370 KM
238 receipt Osiguranje Nissan account_balance Federalni zavod za agropedalogiju 27. jul 2018 business Sarajevo osiguranje Sarajevo Osiguranje, registracija i tehnički pregled 350 KM
239 receipt Osiguranje novog kombi vozila account_balance Grad Sarajevo 27. jul 2018 business Sarajevo osiguranje Sarajevo Osiguranje, registracija i tehnički pregled 2.069 KM
240 receipt Usluge registracije novog kombi vozila account_balance Grad Sarajevo 25. jul 2018 business Euroherc osiguranje Sarajevo Osiguranje, registracija i tehnički pregled 1.221 KM