# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum zaključenja ugovora Izabrana kompanija Vrsta usluge Vrijednost
1 receipt Usluge osiguranja vozila account_balance Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH 30. aug 2018 business Euroherc osiguranje Sarajevo Osiguranje, registracija i tehnički pregled 2.927 KM
2 receipt Preventivni tehnički pregled account_balance Centralna banka BiH 30. aug 2018 business Autocentar BH Sarajevo Osiguranje, registracija i tehnički pregled 38 KM
3 receipt Redovan tehnički pregled za putničko vozilo account_balance Grad Zenica 23. aug 2018 business "REMIS" d.o.o. PJ Tehnički pregled I Zenica Osiguranje, registracija i tehnički pregled 76 KM
4 receipt Nabavka usluga osiguranja vozila account_balance Grad Tuzla 14. aug 2018 business Triglav Osiguranje Sarajevo Osiguranje, registracija i tehnički pregled 993 KM
5 receipt NABAVKA USLUGA OSIGURANJA VOZILA account_balance Ministarstvo civilnih poslova BiH 13. aug 2018 business Central osiguranje Sarajevo Osiguranje, registracija i tehnički pregled 5.584 KM
6 receipt OSIGURANJE VOZILA account_balance Ministarstvo civilnih poslova BiH 13. aug 2018 business Central osiguranje Sarajevo Osiguranje, registracija i tehnički pregled 5.584 KM
7 receipt Šestomjesečni tehnički pregled za teretno vozilo account_balance Grad Zenica 9. aug 2018 business "REMIS" d.o.o. PJ Tehnički pregled I Zenica Osiguranje, registracija i tehnički pregled 37 KM
8 receipt Šestomjesečni tehnički pregled za teretno vozilo account_balance Grad Zenica 9. aug 2018 business "REMIS" d.o.o. PJ Tehnički pregled I Zenica Osiguranje, registracija i tehnički pregled 82 KM
9 receipt Redovan tehnički pregled za putničko vozilo account_balance Grad Zenica 7. aug 2018 business "REMIS" d.o.o. PJ Tehnički pregled I Zenica Osiguranje, registracija i tehnički pregled 73 KM
10 receipt Tehnički pregled vozila account_balance Dom zdravlja Kantona Sarajevo 7. aug 2018 business Agram Ljubuški Osiguranje, registracija i tehnički pregled 3.753 KM
11 receipt Osiguranje vozila account_balance Ceste Federacije 3. aug 2018 business Sarajevo osiguranje Sarajevo Osiguranje, registracija i tehnički pregled 15.056 KM
12 receipt LOT 3. OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA account_balance Univerzitet u Sarajevu 1. aug 2018 business Sarajevo osiguranje Sarajevo Osiguranje, registracija i tehnički pregled 2.026 KM
13 receipt Registracija Jeep account_balance Federalni zavod za agropedalogiju 1. aug 2018 business "Osiguraj.ba" d.o.o. Osiguranje, registracija i tehnički pregled 252 KM
14 receipt Registracija Nissan account_balance Federalni zavod za agropedalogiju 1. aug 2018 business "Osiguraj.ba" d.o.o. Osiguranje, registracija i tehnički pregled 251 KM
15 receipt Osiguranje vozila account_balance Dom zdravlja Kantona Sarajevo 30. jul 2018 business Sarajevo osiguranje Sarajevo Osiguranje, registracija i tehnički pregled 14.762 KM
16 receipt Osiguranje Nissan account_balance Federalni zavod za agropedalogiju 27. jul 2018 business Sarajevo osiguranje Sarajevo Osiguranje, registracija i tehnički pregled 350 KM
17 receipt Osiguranje novog kombi vozila account_balance Grad Sarajevo 27. jul 2018 business Sarajevo osiguranje Sarajevo Osiguranje, registracija i tehnički pregled 2.069 KM
18 receipt Usluge registracije novog kombi vozila account_balance Grad Sarajevo 25. jul 2018 business Euroherc osiguranje Sarajevo Osiguranje, registracija i tehnički pregled 1.221 KM
19 receipt Osiguranje autoodgovornost account_balance Federalni zavod za agropedalogiju 24. jul 2018 business Sarajevo osiguranje Sarajevo Osiguranje, registracija i tehnički pregled 627 KM
20 receipt Tehnički pregled vozila reg.oznake K57M755 account_balance Finansijsko informatička agencija BiH 24. jul 2018 business Energy commerce d.o.o. Osiguranje, registracija i tehnički pregled 77 KM