# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum zaključenja ugovora Izabrana kompanija Vrsta usluge Vrijednost
1 receipt Odluka direktora o nabavci usluga tehničkog pregleda vozila account_balance Dom zdravlja Brod 29. jan 2020 business Dunav auto d.o.o. Osiguranje, registracija i tehnički pregled 376 KM
2 receipt Tehnički pregled vozila account_balance Rudnik i termoelektrana Gacko 31. dec 2018 business A.D. Jugoprevoz Osiguranje, registracija i tehnički pregled 268 KM
3 receipt Usluge kasko (potpunog / ful) osiguranja motornih vozila Kantona Sarajevo account_balance Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo 31. dec 2018 business Sarajevo osiguranje Sarajevo, Adriatic osiguranje d.d. Osiguranje, registracija i tehnički pregled 15.790 KM
4 receipt Usluge kolektivnog osiguranja uposlenika od posljedica nesretnog slučaja-nezgode, osiguranje objekata i opreme i osiguranje motornih vozila account_balance Općina Centar Sarajevo 31. dec 2018 business Autodelta Sarajevo, Sarajevo osiguranje Sarajevo Osiguranje, registracija i tehnički pregled 29.784 KM
5 receipt Redovni tehnički pregled vozila account_balance Dom zdravlja "Jovan Rašković" Mrkonjić Grad 30. dec 2018 business Berberi d.o.o. Osiguranje, registracija i tehnički pregled 175 KM
6 receipt Troškovi redovnih tehničkih pregleda account_balance Dom zdravlja "Jovan Rašković" Mrkonjić Grad 30. dec 2018 business Berberi d.o.o. Osiguranje, registracija i tehnički pregled 92 KM
7 receipt JAHORINA AUTO d.o.o., Banja Luka ( K-1153/18) account_balance Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH 28. dec 2018 business Jahorina auto doo Banja Luka Osiguranje, registracija i tehnički pregled 46 KM
8 receipt Javna nabavka osiguranja vozila za potrebe JZU Kantonalna bolnica Goražde account_balance Kantonalna bolnica Goražde 28. dec 2018 business Sarajevo Osiguranje dd Osiguranje, registracija i tehnički pregled 1.740 KM
9 receipt Javna nabavka usluge kasko osiguranje vozila account_balance Kantonalna bolnica Goražde 28. dec 2018 business Sarajevo Osiguranje dd Osiguranje, registracija i tehnički pregled 1.699 KM
10 receipt Tehnički pregled account_balance Dom zdravlja Izudin Mulabećirović-Izo Tešanj 28. dec 2018 business Testing centar Osiguranje, registracija i tehnički pregled 72 KM
11 receipt Tehnički pregled vozila account_balance Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona 28. dec 2018 business SAMNDOO Osiguranje, registracija i tehnički pregled 77 KM
12 receipt Usluge redovnog i periodičnog pregleda vozila account_balance Komus Gračanica 28. dec 2018 business Agram Ljubuški Osiguranje, registracija i tehnički pregled 1.696 KM
13 receipt Nabava usluga autoodgovornosti i kasko osiguranja vozila Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK Mostar account_balance Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije/kantona 27. dec 2018 business Central osiguranje Sarajevo Osiguranje, registracija i tehnički pregled 2.893 KM
14 receipt Pružanje usluga tehničkog pregleda vozila u vlasništvu ZDK account_balance Služba za zajedničke poslove ZDK 27. dec 2018 business TPV d.o.o. Osiguranje, registracija i tehnički pregled 6.000 KM
15 receipt Tehnički pregled m/v account_balance Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići 27. dec 2018 business ASA ASSISTANCE d.o.o. Osiguranje, registracija i tehnički pregled 86 KM
16 receipt Usluge tehničkog pregleda vozila account_balance Općina Brod 27. dec 2018 business Dunav osiguranje Osiguranje, registracija i tehnički pregled 918 KM
17 receipt Redovni tehnički pregled vozila account_balance Dom zdravlja "Jovan Rašković" Mrkonjić Grad 26. dec 2018 business Berberi d.o.o. Osiguranje, registracija i tehnički pregled 46 KM
18 receipt Tehnički pregled account_balance Vodovod Banja Luka 26. dec 2018 business SMART SOLUTION Osiguranje, registracija i tehnički pregled 112 KM
19 receipt Nabavka usluge tehničkog pregleda vozila account_balance A.D. ''Vodovod i kanalizacija'' Bijeljina 25. dec 2018 business KOMPANIJA BOKSIT A.D. MILIĆI Osiguranje, registracija i tehnički pregled 42 KM
20 receipt Tehnički pregled vanredni Tužilaštvo account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 25. dec 2018 business TPV d.o.o. Osiguranje, registracija i tehnički pregled 42 KM