# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona 14. jun 2019 5 0 business 153.846 KM 153.846 KM
2 library_books 17 novih minibusa za javni gradski prevoz account_balance GRAS Sarajevo 4. jan 2019 17 0 business 2.700.000 KM 0 KM
3 library_books 2 furgon vozila account_balance Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 8. aug 2019 2 0 business 139.316 KM 0 KM
4 library_books Četiri kompletno opremljena ambulantna vozila tipa kardiomobil reanimobil account_balance Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 3. apr 2018 4 1 business 615.384 KM 0 KM
5 library_books Javna nabavka polovnog teretnog vozila "B" kategorije account_balance Komunalac Bijeljina 20. mar 2018 1 0 business 16.000 KM 0 KM
6 library_books Kamion - kiper account_balance Sarajevo-šume Sarajevo 7. aug 2018 1 0 business 200.000 KM 0 KM
7 library_books Kupovina polovnog specijalnog višenamjenskog komunalnog vozila account_balance Šćona Fojnica 27. nov 2018 1 0 business 100.000 KM 0 KM
8 error Mali kamion sa produženom kabinom account_balance Hidroelektrane na Drini Višegrad 30. jan 2019 1 0 business 65.000 KM 0 KM
9 error Nabava kamiona - kipera za potrebe CZ account_balance Grad Mostar 16. okt 2018 1 0 business 190.000 KM 0 KM
10 library_books Nabava novih motornih vozila account_balance Hercegbosanske šume Kupres 10. jul 2018 7 0 business 385.000 KM 0 KM
11 library_books Nabava novih motornih vozila account_balance Hercegbosanske šume Kupres 6. jul 2018 1 0 business Guma M Mostar 180.000 KM 0 KM
12 library_books Nabavka 1 (jednog) novog terenskog specijaliziranog službenog motornog vozila account_balance Institut za nestale osobe BiH 6. dec 2018 1 0 business 45.650 KM 0 KM
13 library_books Nabavka 17 novih minibusa za gradski prevoz putnika account_balance GRAS Sarajevo 24. aug 2018 17 0 business 2.700.000 KM 0 KM
14 library_books Nabavka 4 (četiri) nova terenska specijalizirana službena motorna vozila za potrebe Instituta za nestale osobe BiH account_balance Institut za nestale osobe BiH 1. nov 2018 1 0 business Guma M Mostar, SLT Ilidža 45.650 KM 0 KM
15 library_books Nabavka autočistilice account_balance Ekosfera Stanari 14. nov 2018 1 0 business 55.000 KM 0 KM
16 library_books Nabavka autodizalice i prikolice za prevoz drvnih sortimenata account_balance Srednjobosanske šume Donji Vakuf 4. jan 2019 1 0 business ZM Done Gornji Vakuf-Uskoplje 10.000 KM 0 KM
17 library_books Nabavka četiri polovna vozila za prevoz putnika account_balance Zenicatrans Zenica 30. nov 2018 4 0 business 100.000 KM 0 KM
18 library_books Nabavka i isporuka jednog kombi vozila account_balance Opština Centar Sarajevo 4. jun 2018 1 0 business 62.000 KM 0 KM
19 library_books Nabavka i isporuka putničkih motornih vozila za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje account_balance Uprava za indirektno oporezivanje BiH 11. okt 2018 1 0 business Porsche BH Sarajevo 34.188 KM 0 KM
20 library_books Nabavka i isporuka putničkih motornih vozila za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje BIH account_balance Uprava za indirektno oporezivanje BiH 25. jul 2018 4 0 business 85.470 KM 0 KM