# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
141 library_books Nabavka polovnog teretnog vozila account_balance Općina Olovo 8. okt 2018 1 0 business 25.600 KM 0 KM
142 library_books Nabavka polovnog teretnog vozila account_balance Radnik Trebinje 17. jan 2019 1 0 business 22.000 KM 0 KM
143 library_books Nabavka polovnog teretnog vozila account_balance Vilenica-vodovod Novi Travnik 19. okt 2018 1 0 business 49.000 KM 0 KM
144 library_books Nabavka polovnog teretnog vozila samoistovarač sa dizalicom account_balance Komunalno Breza 5. okt 2018 1 0 business 40.000 KM 0 KM
145 library_books Nabavka polovnog traktora sa priključcima account_balance Zaštićeni pejzaž "Konjuh" Banovići 27. nov 2018 1 0 business 10.256 KM 0 KM
146 library_books Nabavka polovnog višenamjenskog vozila account_balance "Komunalac" Kladanj 25. dec 2018 1 0 business 50.000 KM 0 KM
147 library_books Nabavka prevozne opreme - minibus account_balance Osnovna škola Gornje Prekounje Ripač 22. okt 2018 1 0 business 25.640 KM 0 KM
148 library_books Nabavka putničkog motornog višenamjenskog vozila account_balance Vodovod i kanalizacija Srebrenik 26. okt 2018 1 0 business 12.000 KM 0 KM
149 library_books nabavka rabljenih motornih vozila, putničkih/privrednih u toku 2018. godine account_balance "Komunalac" Gradačac 8. jan 2019 2 0 business 50.000 KM 0 KM
150 library_books Nabavka rabljenog putničkog motornog vozila account_balance Međunarodni aerodrom Tuzla 24. aug 2018 1 0 business 10.000 KM 0 KM
151 library_books Nabavka rabljenog putničkog vozila account_balance Dom zdravlja Gradiška 12. okt 2018 1 0 business 14.800 KM 0 KM
152 library_books Nabavka rabljenog specijalnog teretnog vozila za prikupljanje i odvoz smeća account_balance "Komunalac" Tuzla 16. okt 2018 1 0 business 50.000 KM 0 KM
153 library_books Nabavka rabljenog teretnog motornog vozila - putar account_balance Komunalno preduzeće "Vareš" 3. okt 2018 1 0 business 20.000 KM 0 KM
154 library_books Nabavka rabljenog teretnog motornog vozila-autosmećar account_balance Komunalno Banovići 23. okt 2018 1 0 business 30.000 KM 0 KM
155 library_books Nabavka roba _ rabljeno teretno vozilo za potrebe JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo account_balance Lokom Novi Grad Sarajevo 10. jul 2018 1 0 business 12.000 KM 0 KM
156 library_books Nabavka roba za potrebe JU "Centar za kulturu" Tuzla motorno vozilo account_balance Centar za kulturu Tuzla 6. nov 2018 1 0 business 10.000 KM 0 KM
157 library_books Nabavka roba za potrebe JU "Centar za kulturu" Tuzla Motorno vozilo account_balance Centar za kulturu Tuzla 7. dec 2018 1 0 business 10.700 KM 0 KM
158 library_books Nabavka teretnih motornih vozila account_balance Gradska čistoća Bratunac 27. feb 2018 2 0 business 140.000 KM 0 KM
159 library_books Nabavka teretnih motornih vozila i radne mašine account_balance "Komb" Bužim 10. apr 2018 3 0 business 91.500 KM 0 KM
160 library_books Nabavka teretnog vozila - polovni kamion šticar sa dizalicom za prevoz šds account_balance Bosansko Podrinjske šume Goražde 30. nov 2018 1 0 business 100.000 KM 0 KM