# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
81 library_books Nabavka roba korišteno motorno vozilo sa pogonom na četiri točka account_balance Šumarstvo Prenj Konjic 18. jul 2018 1 0 business OXA Sarajevo 15.000 KM 14.990 KM
82 library_books Nabavka polovnog vozila s ugrađenim termokingom account_balance Studentski centar Sarajevo 7. maj 2018 1 0 business Zuko E&D Vogošća 15.000 KM 14.900 KM
83 library_books Teretno vozilo account_balance "Komunalac" Hadžići 18. jun 2018 1 0 business Mediamarket Sarajevo 15.000 KM 14.700 KM
84 library_books "Nabavka polovnog putničkog motornog vozila" za potrebe JU Studentski dom "Foča" account_balance Studentski dom Foča 23. mar 2018 1 0 business AS Kramar 14.800 KM 14.529 KM
85 library_books Nabavka teretnog motornog vozila - tip putar account_balance "Komunalac" Busovača 27. sep 2018 1 0 business Delvir Prom Tuzla 14.500 KM 14.500 KM
86 library_books Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku korišćeno putničko motorno vozilo account_balance Rad Teslić 7. feb 2018 1 0 business Novoprom Modriča 14.500 KM 14.102 KM
87 library_books Nabavka rabljenog terenskog teretnog vozila account_balance Park Mrkonjić Grad 23. apr 2018 1 0 business Autoprevoznik Vuković Miodrag 15.000 KM 14.000 KM
88 error Nabavka rabljenog privrednog dostavnog motornog vozila account_balance Komunalno društvo Maglaj 18. maj 2018 1 0 business Arifagić Ilidža 15.000 KM 13.900 KM
89 library_books Lako teretno vozilo account_balance "Komunalac" Teslić 12. sep 2018 1 0 business Mepromex Tešanj 13.675 KM 13.675 KM
90 library_books Nabavka vozilo za posebne namjene - autokorpa account_balance Saobraćaj i komunikacije Tuzla 15. nov 2018 1 1 business Pupex Tuzla 13.500 KM 13.400 KM
91 library_books Nabavka teretnog (korištenog) motornog vozila-putar account_balance Komunalno preduzeće "Šipovo" 13. apr 2018 1 0 business Geodata Jajce 13.000 KM 13.000 KM
92 library_books Nabava putničog motornog kombi vozila account_balance Općina Čitluk 11. maj 2018 1 0 business Guma M Mostar 15.000 KM 12.800 KM
93 library_books Rabljeno Pickup vozilo za obilazak terena account_balance "Komunalac" Tuzla 14. feb 2018 1 0 business Guma M Mostar 15.000 KM 12.735 KM
94 library_books Nabavka teretnog motornog vozila - rabljeno/korišteno account_balance Vodostan Ilijaš 31. jul 2018 1 0 business Mediamarket Sarajevo 14.000 KM 12.500 KM
95 library_books Rabljeno putničko vozilo account_balance Vodovod i kanalizacija Banovići 22. jan 2018 1 0 business ASA Rent Sarajevo 15.000 KM 12.393 KM
96 library_books Nabavka polovnog kombi vozila account_balance Kulturno-sportski centar Kakanj 17. maj 2018 1 0 business Mega Travel Kakanj 12.000 KM 12.000 KM
97 library_books Nabavka rabljenog kamiona putara account_balance Park Mrkonjić Grad 23. apr 2018 1 0 business Delvir Prom Tuzla 12.000 KM 12.000 KM
98 library_books Nabavka teretnih motornih vozila account_balance Čistoća Cazin 3. sep 2018 2 2 business Turbo trade Cazin, I-Selimović Cazin 12.000 KM 11.150 KM
99 library_books Kamion account_balance Izvor Foča 14. sep 2018 1 0 business Porat Foča 12.000 KM 11.000 KM
100 library_books Nabava rabljenog vozila account_balance Vodovod i kanalizacija Široki Brijeg 26. jun 2018 1 0 business Kotonela Široki Brijeg 11.000 KM 11.000 KM