# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
101 library_books Nabavka jednog polovnog vozila za održavanje cesta account_balance Standard Konjic 29. jun 2018 1 0 business Braća Mujić Export-import 10.000 KM 10.000 KM
102 library_books Nabavka jednog korištenog teretnog motornog vozila account_balance Budućnost Laktaši 23. aug 2018 1 0 business AS Star Banja Luka 4.500 KM 4.500 KM
103 library_books Javna nabavka polovnog teretnog vozila "B" kategorije account_balance "Komunalac" Bijeljina 20. mar 2018 1 0 business 16.000 KM 0 KM
104 library_books Kamion i motorno vozilo account_balance Elektroprivreda Sarajevo RMU "Abid Lolić" Travnik 12. apr 2019 1 0 business 6.000 KM 0 KM
105 library_books Kamion kiper (za čišćenje snijega sa opremom) account_balance Vodovod i kanalizacija Živinice 19. dec 2018 1 0 business 42.000 KM 0 KM
106 library_books Kamion smećar za potrebe odvoza smeća account_balance Vilenica Čistoća Novi Travnik 23. jan 2018 1 0 business 42.735 KM 0 KM
107 library_books Kupovina polovnog specijalnog višenamjenskog komunalnog vozila account_balance Šćona Fojnica 27. nov 2018 1 0 business 100.000 KM 0 KM
108 library_books Kupovina polovnog/rabljenog motornog vozila account_balance Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanske županije 16. feb 2018 1 0 business 9.400 KM 0 KM
109 library_books Nabava putničkog motornog automobila account_balance Sveučilište u Mostaru 5. nov 2018 1 0 business 31.750 KM 0 KM
110 error Nabava putničkog motornog vozila za potrebe Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru account_balance Sveučilište u Mostaru 23. nov 2018 1 0 business 33.350 KM 0 KM
111 library_books Nabava rabljenog (polovnog) kamiona account_balance Općina Dobretići 26. jun 2018 1 0 business 38.450 KM 0 KM
112 library_books Nabava rabljenog auotomobila za potrebe Akademije likovnih umjetnosti Sveučilište u Mostaru account_balance Akademija likovnih umjetnosti Sveučilište u Mostaru 6. jul 2018 1 0 business 25.000 KM 0 KM
113 library_books Nabava rabljenog motornog vozila - kombija account_balance Sivša Usora 23. jan 2019 1 0 business 24.000 KM 0 KM
114 library_books Nabava roba - "Teretno motorno vozilo - tip putar" account_balance "Komunalac" Busovača 17. aug 2018 1 0 business 17.000 KM 0 KM
115 error Nabava vozila za potrebe općine Posušje account_balance Općina Posušje 12. nov 2018 2 0 business 28.000 KM 0 KM
116 library_books Nabavka autočistilice account_balance Ekosfera Stanari 14. nov 2018 1 0 business 55.000 KM 0 KM
117 library_books Nabavka autodizalice i prikolice za prevoz drvnih sortimenata account_balance Srednjobosanske šume Donji Vakuf 4. jan 2019 1 0 business ZM Done Gornji Vakuf-Uskoplje 10.000 KM 0 KM
118 library_books Nabavka četiri polovna vozila za prevoz putnika account_balance Zenicatrans Zenica 30. nov 2018 4 0 business 100.000 KM 0 KM
119 library_books Nabavka i isporuka rabljenog traktora sa priključcima za zimsko održavanje puteva account_balance Komunalno preduzeće "Sapna" 16. apr 2018 1 0 business Lugovi-kop Živinice 5.000 KM 0 KM
120 library_books Nabavka korištenog specijalizovanog vozila za odvoz komunalnog otpada account_balance Komunalno preduzeće "Šipovo" 17. dec 2018 1 0 business 9.000 KM 0 KM