arrow_downward Tražene specifikacije

Naziv: Nabavka rabljenih zglobnih trolejbusa,
CPV - 34115300-9

Zglobni trolejbusi namjenjeni su javnom prevozu putnika na gradskom i prigradskom podruĉju Sarajeva. Vozila treba da zadovolje i ispune sve uslove propisane “Zakonom o bezbjednosti saobraćaja”, (“Sl. list R BiH”).

Sve karakteristike vozila trebaju biti takve da omogućuju i obezbjeđuju udobnu i bezbjednu voţnju propisanog broja putnika u svim vremenskim periodima i klimatskim uslovima i prilikama ovog podruĉja bez ikakvog ograniĉenja po toj osnovi.

Radni napon vozila mora zadovoljiti sljedeće karakteristike: 600+20,-30% (V), dok upravljaĉki napon mora biti 24 (V).

Trolejbus treba da je izgrađen sa što niţom vrijednošću sopstvene mase, što ne smije biti na uštrb kapaciteta prevoza, niti čvrstoće karoserije odnosno krutosti karoserije vozila. Na desnoj strani vozila su ĉetvera dvokrilna vrata čija širina i visina ne smiju biti ispod vrijednosti propisanih standardima, a koja treba da obezbjede lako i brzo ulaţenje i izlaţenje svim putnicima.

Obavezno je rukovanje vratima sa mjesta vozača, uz mogućnost pojedinačnog upravljanja svih vrata po zahtjevu putnika uz odobrenje od strane vozaĉa kao i istovremeno upravljanje svim vratima. Veći dio prostora za putnike je predviđen za stajanje. Rukovanje vozilom, opsluživanje i kontrolu u saobraćaju treba da obavlja samo jedna osoba.

Upravljanje vozilom treba da je što jednostavnije, a kontrola i rukovanje svim predviđenim ureiajima da je jednostavno i omogućeno sa mjesta vozača. Vozačko sjedište i upravljač treba da su na lijevoj strani vozila, sjedište treba da je ergonomsko i podesivo, tako da svaki vozač moţe odabrati pravilan poloţaj tijela prema svojoj anatomskoj građi, uz potpunu mogućnost rukovanja i kontrolisanja vozila i uređaja na vozilu.

Svi uređaji, materijali i oprema upotrebljeni za gradnju vozila moraju biti izvedeni prema važećim evropskim standardima i propisima, i zadovoljavati zahtjeve iz Odluke o najniţim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korišćena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te za dijelove, uređaje i opremu vozila pri homologaciji tipa (Službeni glasnik BiH broj 17/16), sa dokazanim porijeklom i kvalitetom, te poznatim i propisanim karakteristikama, koje moraju obezbjediti besprijekorno funkcionisanje i zadržati svoje pogonske i tehniĉke karakteristike i pri temperaturi okoline od - 25°C do + 40°C, kao i pri relativnoj vlažnosti okolnog zraka od 80% na 20°C. Trolejbusi moraju imati naglašenu ekonomičnost, a poţeljno je da na jednim vratima ima ulaz za invalidska kolica odnosno kolica za bebe.

library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
15. nov 2018
chevron_right Šifra tendera
257-3-1-203/18
chevron_right Broj vozila
7
chevron_right Vrsta Postupka
Pregovarački postupak s objavom obavještenja o nabavci
chevron_right Faza Postupka
U toku
chevron_right Naziv ugovornog organa
Gras Sarajevo
directions_car Vrsta vozila
Ostalo
directions_car Vrsta motora
Električni
directions_car Stanje vozila
Polovno
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Ne

attachment Tenderska dokumentacija

TD_I_257-3-1-203_18.zip