# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Električni traktori (2019) account_balance Međunarodni aerodrom Sarajevo 17. jan 2019 8 3 business Centum Beograd 700.000 KM 669.676 KM
2 library_books Nabavka komunalnih vozila account_balance JP Rad Tešanj 5. jun 2018 1 1 business Techno Win Odžak 32.000 KM 33.000 KM
3 library_books Električno transportno vozilo account_balance Međunarodni aerodrom Sarajevo 22. okt 2018 1 0 business 20.000 KM 0 KM
4 library_books Nabavka turističkog vozila na elektro pogon account_balance "Sarajevo" Sarajevo 28. aug 2018 1 0 business 25.000 KM 0 KM
5 library_books Nabavka vozila na motorni pogon (motocikli) za potrebe kurirske službe u Odjeljenju za javni registar account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 11. jan 2019 8 0 business 21.367 KM 0 KM
6 library_books Rabljeni zglobni trolejbusi account_balance Gras Sarajevo 15. nov 2018 7 0 business 700.000 KM 0 KM