# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
161 directions_car Lada - Niva Vrhovni sud Republike Srpske SUV Nije navedeno 58 kW 0 KM Preuzmi dokument
162 directions_car Lada - Niva Saobraćaj i komunikacije Tuzla SUV Benzin 59 kW 2004 0 KM Preuzmi dokument
163 directions_car Lada - Niva Bosansko Podrinjske šume Goražde SUV Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
164 directions_car Lada - Niva Univerzitet u Banjoj Luci SUV Benzin 59 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
165 directions_car Lada Grad Trebinje SUV Benzin 2009 0 KM Preuzmi dokument
166 directions_car Lada - Niva Olimpijski centar Jahorina SUV Nije navedeno 61 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
167 directions_car Lada - Niva Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH - IDDEEA BiH SUV Nije navedeno 61 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
168 directions_car Lada - Niva Grad Trebinje SUV Dizel 2001 0 KM Preuzmi dokument
169 directions_car Lada - Niva Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
170 directions_car Lada - Niva Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
171 directions_car Lada - Niva Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
172 directions_car Lada - Niva Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
173 directions_car Lada - Niva Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
174 directions_car Lada - Niva Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
175 directions_car Lada - Niva Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
176 directions_car Lada - Niva Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
177 directions_car Lada - Niva Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
178 directions_car Lada - Niva Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
179 directions_car Lada - Niva Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
180 directions_car Lada - Niva Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument