# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
121 directions_car Lada - Niva Univerzitet u Banjoj Luci SUV Benzin 59 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
122 directions_car Lada - Niva Olimpijski centar Jahorina SUV Nije navedeno 61 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
123 directions_car Lada - Niva Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH - IDDEEA BiH SUV Nije navedeno 61 kW 2014 0 KM Preuzmi dokument
124 directions_car Lada Grad Trebinje SUV Benzin 2009 0 KM Preuzmi dokument
125 directions_car Lada - Niva Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
126 directions_car Lada - Niva Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
127 directions_car Lada - Niva Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
128 directions_car Lada - Niva Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
129 directions_car Lada - Niva Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
130 directions_car Lada - Niva Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
131 directions_car Lada - Niva Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
132 directions_car Lada - Niva Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
133 directions_car Lada - Niva Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
134 directions_car Lada - Niva Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
135 directions_car Lada - Niva Grad Trebinje SUV Dizel 2001 0 KM Preuzmi dokument
136 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
137 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
138 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
139 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
140 directions_car Lada - Niva Šume Tuzlanskog kantona Kladanj SUV Nije navedeno 59 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument