# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
161 directions_car Volkswagen - Polo Predsjednik Republike Srpske Putničko Nije navedeno 63 kW 2012 26.942 KM Preuzmi dokument
162 directions_car Volkswagen - Polo Predsjednik Republike Srpske Putničko Nije navedeno 44 kW 2012 26.109 KM Preuzmi dokument
163 directions_car Volkswagen - POLO Ministarstvo pravde BiH Putničko Nije navedeno 47 kW 2007 25.653 KM Preuzmi dokument
164 directions_car Volkswagen - Polo Ministarstvo finansija i trezora BiH Putničko Dizel 66 kW 2013 25.500 KM Preuzmi dokument
165 directions_car Volkswagen - Golf A7 Ministarstvo pravde BiH Putničko Dizel 63 kW 2015 25.000 KM Preuzmi dokument
166 directions_car Volkswagen - Polo TSI Kancelarija za veterinarstvo BiH Ostalo Benzin 70 kW 2018 24.979 KM Preuzmi dokument
167 directions_car Volkswagen - POLO Sud BiH Putničko Benzin 47 kW 2006 24.531 KM Preuzmi dokument
168 directions_car Volkswagen - Polo Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH Putničko 55 kW 2016 24.300 KM Preuzmi dokument
169 directions_car Volkswagen - POLO Federalna uprava za inspekcijske poslove Putničko Benzin 66 kW 2015 23.856 KM Preuzmi dokument
170 directions_car Volkswagen - POLO Federalna uprava za inspekcijske poslove Putničko Benzin 66 kW 2015 23.856 KM Preuzmi dokument
171 directions_car Volkswagen - POLO Federalna uprava za inspekcijske poslove Putničko Benzin 66 kW 2015 23.856 KM Preuzmi dokument
172 directions_car Volkswagen - POLO Federalna uprava za inspekcijske poslove Putničko Benzin 66 kW 2015 23.856 KM Preuzmi dokument
173 directions_car Volkswagen - POLO Federalna uprava za inspekcijske poslove Putničko Benzin 66 kW 2015 23.856 KM Preuzmi dokument
174 directions_car Volkswagen - POLO Federalna uprava za inspekcijske poslove Putničko Benzin 66 kW 2015 23.856 KM Preuzmi dokument
175 directions_car Volkswagen - POLO Federalna uprava za inspekcijske poslove Putničko Benzin 66 kW 2015 23.856 KM Preuzmi dokument
176 directions_car Volkswagen - POLO Federalna uprava za inspekcijske poslove Putničko Benzin 66 kW 2015 23.856 KM Preuzmi dokument
177 directions_car Volkswagen - POLO Federalna uprava za inspekcijske poslove Putničko Benzin 66 kW 2015 23.856 KM Preuzmi dokument
178 directions_car Volkswagen - POLO Federalna uprava za inspekcijske poslove Putničko Benzin 66 kW 2015 23.856 KM Preuzmi dokument
179 directions_car Volkswagen - POLO Centralno grijanje Tuzla Putničko Benzin 55 kW 2016 22.230 KM Preuzmi dokument
180 directions_car Volkswagen - Caddy Apoteke Sarajevo Kombi 51 kW 2010 21.474 KM Preuzmi dokument