# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
41 directions_car Volkswagen - Passat Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Putničko Dizel 130 kW 2013 69.469 KM Preuzmi dokument
42 directions_car Volkswagen - 7HK Transporter Ministarstvo pravde BiH Hitna pomoć Nije navedeno 77 kW 2008 69.244 KM Preuzmi dokument
43 directions_car Volkswagen - Passat Ured za reviziju institucija u Federaciji Putničko Dizel 130 kW 2013 67.820 KM Preuzmi dokument
44 directions_car Volkswagen - Passat Agencija za bankarstvo Federacije Putničko Dizel 130 kW 2013 67.407 KM Preuzmi dokument
45 directions_car Volkswagen - Passat Parlament BiH Putničko Nije navedeno 2015 66.922 KM Preuzmi dokument
46 directions_car Volkswagen - Passat Parlament BiH Putničko Nije navedeno 2015 66.922 KM Preuzmi dokument
47 directions_car Volkswagen - Passat Parlament BiH Putničko Nije navedeno 2015 66.922 KM Preuzmi dokument
48 directions_car Volkswagen - Passat Parlament BiH Putničko Nije navedeno 2015 66.922 KM Preuzmi dokument
49 directions_car Volkswagen - Passat Parlament BiH Putničko Nije navedeno 2016 66.900 KM Preuzmi dokument
50 directions_car Volkswagen - Passat Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke Putničko Dizel 140 kW 2017 64.994 KM Preuzmi dokument
51 directions_car Volkswagen Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida Odmbrambeno-oslobodilačkog rata Putničko Dizel 140 kW 2017 64.994 KM Preuzmi dokument
52 directions_car Volkswagen - Passat Vlada Federacije BiH Putničko Dizel 140 kW 2017 64.993 KM Preuzmi dokument
53 directions_car Volkswagen - Passat Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH 130 kW 2013 64.698 KM Preuzmi dokument
54 directions_car Volkswagen - Passat Predsjedništvo BiH Putničko Dizel 103 kW 2007 63.780 KM Preuzmi dokument
55 directions_car Volkswagen - Passat Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta Putničko Dizel 130 kW 2013 62.500 KM Preuzmi dokument
56 directions_car Volkswagen - Passat Federalna uprava za inspekcijske poslove Putničko Dizel 103 kW 2007 61.346 KM Preuzmi dokument
57 directions_car Volkswagen - Passat Predsjedništvo BiH Putničko Dizel 125 kW 2012 60.725 KM Preuzmi dokument
58 directions_car Volkswagen - Passat Agencija za bankarstvo Federacije Putničko Dizel 110 kW 2009 60.623 KM Preuzmi dokument
59 directions_car Volkswagen - Passat Predsjedništvo BiH Putničko Dizel 110 kW 2017 59.997 KM Preuzmi dokument
60 directions_car Volkswagen - Passat Predsjedništvo BiH Putničko Dizel 110 kW 2017 59.997 KM Preuzmi dokument