# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
41 directions_car Mercedes - ATEGO Komunalac Tuzla Kombi Nije navedeno 170 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
42 directions_car Mercedes - KUKA 19-14 K Komunalac Tuzla Nije navedeno 60 kW 1988 0 KM Preuzmi dokument
43 directions_car Mercedes - 970.22 Saobraćaj i komunikacije Tuzla Kamion Dizel 130 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
44 directions_car Mercedes - ATEGO Vodostan Ilijaš Kamion 2002 0 KM Preuzmi dokument
45 directions_car Mercedes - ATEGO Vodostan Ilijaš Kamion Nije navedeno 2008 0 KM Preuzmi dokument
46 directions_car Mercedes - WOMA Vodovod i kanalizacija Tuzla Kamion Nije navedeno 94 kW 1986 0 KM Preuzmi dokument
47 directions_car Mercedes - ATEGO Bosanskopodrinjske šume Goražde Kamion Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
48 directions_car Mercedes - 12/13 Komunalno Neum Kamion Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
49 directions_car Mercedes - 1213 Vitkom Vitez Kamion Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
50 directions_car Mercedes Šume Tuzlanskog kantona Kladanj Kamion Nije navedeno 315 kW 1999 0 KM Preuzmi dokument
51 directions_car Mercedes - Sprinter Šume Tuzlanskog kantona Kladanj Kombi Nije navedeno 80 kW 2004 0 KM Preuzmi dokument
52 directions_car Mercedes Vodovod Bihać Nije navedeno 97 kW 1992 0 KM Preuzmi dokument
53 directions_car Mercedes - ATEGO Vodovod i kanalizacija Srebrenik Kamion Dizel 130 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
54 directions_car Mercedes - GLK 220 Federalno ministarstvo trgovine SUV Dizel 125 kW 2012 0 KM Preuzmi dokument
55 directions_car Mercedes - MB 100 D Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Kombi Dizel 53 kW 1989 0 KM Preuzmi dokument
56 directions_car Mercedes - EUROBUS Ministarstvo odbrane BiH Autobus Nije navedeno 1999 0 KM Preuzmi dokument
57 directions_car Mercedes - 1217 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1981 0 KM Preuzmi dokument
58 directions_car Mercedes - 1422 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1983 0 KM Preuzmi dokument
59 directions_car Mercedes - 1213 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1987 0 KM Preuzmi dokument
60 directions_car Mercedes - 1317 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1990 0 KM Preuzmi dokument