library_books Rabljeni komunalni traktor sa osnovnim priključkom-četka te ostslim priključcima navedenim u tehničkim specifikacijama

arrow_downward Tražene specifikacije

TRAKTOR:
Godinaproizvodnje: 1993. imlađe
Brojradnihčasova: najviše 4.500
Motor: dizelili turbo dizelsadirektnimubrizgavanjem,
Zapreminamotora: min. 2.300 – 2.800 cm3
Snagamotora: 45 - 55 kW,
Prenos: Mjenjačmehaničkisaplanetarnimreduktoromstepenprenosanajmanje 8 zahodnaprijedi 2 zahodnazadilihidrauličniprenossapodesivombrzinomhoda
Brzinaod 5 – 30 km/h
Brojosovina: 2
Pogon: 4x4,
Kočnice: mehaničkeilihidraulične - doboš,
Upravljač: hidrostatički, upravljanjeprednjimizadnjimtočkovima
Hidrauličnisistem: pumpakapaciteta min. 15 l/min pri 540 PTO o/ min,
Moćdizanja: min. 1400 kg nadonjimpolugama u horizontalnompoložaju,
Naponektričneinstalacije: 12V,
Signalniisvjetlosnosignalniuređaji: min. 2 glavnaprednjasvjetla, 2 prednjapozicionasapokazivačimapravca, 2 zadnjapozicionasvjetlasapokazivačimapravca, stop svjetlimaikatadiopterima, jednozadnjesvjetloižutorotacionosvjetlonakabini
Sistemupozorenjaugrađen,
Masa praznogtraktorasapunimrezervoarom : 2.000 – 3.000 kg,
Standardnaoprema: najmanjepodvazadnjaidvaprednjahidrauličnapriključka, zadnjestandardnepolugeikardanskipriključakzanošenjeipogonoruđa, prednjestandardnepolugeikardanskipriključakzanošenjeipogonoruđa, nožni gas, ručna parking kočnica, vertikalnaizduvnacijev, kutijazaalat, 7-polna utičnicazaprikolicuikuka, traktometarsaobrtometrom, manometarzaulje, termometar, indikatoripaljenjasvjetla
Istrošenostpneumatikanajviše 20 %
Dodatnaoprema: kabinasagrijanjemiprovjetravanjem,
Zakonskaopremazaučestvovanje u javnomsaobraćaju
Važećasaobraćajnadozvolaipolisaosiguranja u BiH
Servisnaknjižicailipotvrda o izvršenomredovnomservisu

KORIŠTENI PRIKLJUČCI
1.Rotacionacilindrična četkaza čišćenje širinenajmanje 2000 mm, mogućnostmontaženaprednjiilizadnjipriključak, pogonkardanskiilihidrauličnisarezervoaromza čistuvoduidozirnimsistemom
2.Cisternazafekalijesausisnompumpom, najmanjedvaulazaihidrauličnootvaranje, sakardanskimpriključkomilihidromotoromkapaciteta 2.500 – 3.500 l, sa flexibilnim crijevomdužinenajmanje 5 metaraisignalizacijom, istrošenostpneumatikanajviše 20 %
3.Bočnakosilica (malčer) sahidrauličnimpodešavanjemvisinezaodržavanjeputnogpojasadometanajmanje 1000 mm
4.Grn/ralicazasnijeg, montažanaprednjipriključaksahidrauličnimzakretanjemipodizanjem, širine 2200 – 2600 mm
5.Posipačza so, montažanazadnjipriključak, kapacitetanajmanje 500 kg
Svipriključcimorajubitiispravniikompatibilnisaponuđenimtraktorom, bez vidljivihoštećenja





DODATNI ZAHTJEVI
• Na bočnim vratima traktora upisuje se tekst latiničnim pismom u boji karoserije traktora u tri reda „Za vlastite potrebe KOMUNALNO DOO Bos. Petrovac“
• Na cisterni za fekalije sa obe bočne strane i na zadnjoj strani u kontrastnoj boji u odnosu na boju podloge u primjerenom formatu, na latiničnom pismu ispisan tekst u tri reda „KOMUNALNO DOO Bos. Petrovac PRAŽNJENJE SEPTIČKIH JAMA Tel. 037/881-420



library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
24. maj 2021
chevron_right Šifra tendera
688-7-1-14/21
chevron_right Broj vozila
1
chevron_right Vrsta Postupka
Konkurentski zahtjev
chevron_right Faza Postupka
Završen
chevron_right Naziv ugovornog organa
"Komunalno" za komunalne i uslužne djelatnosti Bosanski Petrovac
business Izabrani ponuđač
SV Company Laktaši
directions_car Vrsta vozila
Traktor
directions_car Vrsta motora
Dizel
directions_car Stanje vozila
Polovno
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Da

attachment Tenderska dokumentacija

TD_688-7-1-14_21.zip