# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Specijalno mjerno vozilo - tragač kvara account_balance Elektroprivreda HZHB 2. aug 2021 1 1 business ''AX-SOLING" d.o.o. Grude 600.000 KM 600.000 KM
2 library_books Teretno radno vozilo sa hidrauličnom platformom "autokorpa" account_balance Elektroprivreda HZHB 21. maj 2021 2 1 business MRM export - import d.o.o. 286.000 KM 285.800 KM
3 library_books Laka teretna kombinirana vozila account_balance Elektroprivreda HZHB 17. maj 2021 5 1 business MRM export - import d.o.o. 275.000 KM 274.500 KM
4 library_books Osobna terenska vozila niže klase account_balance Elektroprivreda HZHB 17. maj 2021 9 2 business Guma M Mostar 266.400 KM 265.482 KM
5 library_books Putnički automobil više srednje klase account_balance Elektroprivreda HZHB 13. maj 2021 1 1 business MRM export - import d.o.o. 133.500 KM 133.323 KM
6 library_books Nabava niže srednje klase vozila account_balance Elektroprivreda HZHB 20. okt 2021 4 2 business "M.R.M." Export-Import d.o.o. Ljubuški 117.600 KM 117.400 KM
7 library_books Vozila - automobil srednje klase account_balance Elektroprivreda HZHB 2. jul 2021 2 1 business "M.R.M." Export-Import d.o.o. Ljubuški 95.950 KM 95.949 KM
8 library_books Vozila- Terensko vozilo account_balance Elektroprivreda HZHB 26. jul 2021 1 1 business "M.R.M." Export-Import d.o.o. Ljubuški 94.000 KM 93.990 KM
9 library_books Vozila: Vozila srednje klase account_balance Elektroprivreda HZHB 21. sep 2021 2 1 business "M.R.M." Export-Import d.o.o. Ljubuški 78.600 KM 78.598 KM
10 library_books Laka teretna dostavna vozila account_balance Elektroprivreda HZHB 21. maj 2021 2 1 business "M.R.M." Export-Import d.o.o. Ljubuški 71.400 KM 71.200 KM
11 library_books Vozila: Dostavno vozilo account_balance Elektroprivreda HZHB 21. sep 2021 2 1 business "M.R.M." Export-Import d.o.o. Ljubuški 65.300 KM 65.298 KM
12 library_books Vozilo srednje klase account_balance Elektroprivreda HZHB 2. jul 2021 1 1 business Hercegovina auto Mostar 52.130 KM 52.100 KM
13 library_books Vozila: Vozilo kombi account_balance Elektroprivreda HZHB 22. sep 2021 1 1 business "M.R.M." Export-Import d.o.o. Ljubuški 40.000 KM 39.999 KM
14 library_books Nabava dostavnog vozila account_balance Elektroprivreda HZHB 23. aug 2021 1 1 business "M.R.M." Export-Import d.o.o. Ljubuški 33.600 KM 33.500 KM
15 library_books Nabava električnih vozila (romobil,bicikl,skuter) za potrebe smjenskog osoblja - HE Rama account_balance Elektroprivreda HZHB 15. nov 2021 8 1 business ''AX-SOLING" d.o.o. Grude 10.000 KM 10.000 KM
16 library_books Terenska vozila account_balance Elektroprivreda HZHB 21. dec 2021 2 0 business 76.000 KM 0 KM
17 library_books Vozila: Terensko/teretno vozilo account_balance Elektroprivreda HZHB 22. sep 2021 1 0 business 58.000 KM 0 KM