# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka 2 rabljena vatrogsna vozila sa nadogradnjom za gašenje šumskih požara i požara otvorenog prostora namijenjenih općinama Čitluk i Prozor-Rama account_balance Vlada Hercegovačko-neretvanske županije 3. jun 2021 2 1 business MRM export - import d.o.o. 299.145 KM 299.000 KM
2 library_books Teretno radno vozilo sa hidrauličnom platformom "autokorpa" account_balance Elektroprivreda HZHB 21. maj 2021 2 1 business MRM export - import d.o.o. 286.000 KM 285.800 KM
3 library_books Laka teretna kombinirana vozila account_balance Elektroprivreda HZHB 17. maj 2021 5 1 business MRM export - import d.o.o. 275.000 KM 274.500 KM
4 library_books Putnički automobil više srednje klase account_balance Elektroprivreda HZHB 13. maj 2021 1 1 business MRM export - import d.o.o. 133.500 KM 133.323 KM
5 library_books Nabava vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačke županije 29. mar 2021 2 2 business MRM export - import d.o.o. 165.000 KM 126.610 KM
6 library_books Nabava novog specijalnog pogrebnog motornog vozila account_balance JKP Vodograd Prozor/Rama 14. apr 2021 1 1 business MRM export - import d.o.o. 90.000 KM 89.500 KM
7 library_books Javna nabavka vozila za mjeriteljski nadzor account_balance Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije 30. aug 2021 1 1 business MRM export - import d.o.o. 79.600 KM 79.500 KM
8 library_books Nabava putničkog motornog vozila za potrebe općine Stolac account_balance Općina Stolac 7. okt 2021 1 2 business MRM export - import d.o.o. 60.000 KM 59.998 KM
9 library_books Nabava putničkih motornih vozila za potrebe ugovornog tijela Općine Čitluk account_balance Općina Čitluk 7. okt 2021 2 2 business MRM export - import d.o.o. 54.100 KM 53.994 KM
10 error Nabava motornog vozila account_balance Javna ustanova edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju općine Ljubuški 16. feb 2021 1 1 business MRM export - import d.o.o. 34.188 KM 34.188 KM